Քրիստոս յարեա՜ւ ի մեռելոց — Օրհնեա՜լ է Յարութիւնն Քրիստոսի

Նախագահ Արմենակ ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆ բարի Զատիկ կը մաղթէ Արեւմտեան Հայաստանի եւ աշխարհի չորս կողմերը ծուարած մեր Քրիստոնիայ հայրենակիցներուն։

Input your search keywords and press Enter.