Արդեօք Հայաստանի Ելումուտի Նախարարը պարտաւոր չէ՞ հեռատեսիլէն մաքուր հայերէն բառապաշարով ելոյթ ոունենալու …

ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ — Ապրիլ 1-ին ՀՀ Ելումուտի (Ֆինանս) նախարարը հարցազրոյց ունեցաւ Հանրային Հ1, “Օրակարգիծ դուրս” ծրագիրէն, որուն ուշադրութեամբ ունկընդրեցի: Իր ելոյթին ընթացքին յարգելի նախարարը, 27 Անհարկի օտար բառեր գործածեց …

Ինծի համար անհասկնալի, զարմանալի եւ վրդովեցուցիչ էր լսել Անհարկի 27 օտար բառեր Հայերէն ելոյթի պահին… Ինչու՞ այս օտար բառերու գործածութիւնը, ի՞նչ է նպատակը այս օտարաբանութեան :
Ինչո՞ւ այս ընդհանրացած մոլութենէն տառապող հայաստանաբնակ պետական բարձրաստիճան անձիք եւ կաճառականները (ակադեմիկոս), մտաւորականներն ու թղթակից-լրագրողները եւ հեռատեսիլի հաղորդավարները, օտար բառերով կ`ողողեն հեռատեսիլը, մամուլն ու դիմատետրը …
Ո՞ւր են լեզուի բարձրագոյն խորհուրդի ներկայացուցիչները, կրթութեան եւ գիտութեան նախարարը, մշակոյթի նախարարը՝ որոնք “Պահպանողներն ու Պաշտպանողները” պիտի ըլլան Հայերէն լեզուի անաղարտութեան:
Հակոբ Այնթաբլեան

Ե՞րբ պիտի պետականօրէն պարտադիր դառնան եւ հաստստուին Հայերէն լեզուի հմտութեան դասընթացները…
Հայերէն լեզուն հոգատարութեան եւ հոգածութեան կը կարօտի Հայաստանի մէջ …
Ներքեւը կը տեղադրեմ Անհարկի գործածուած օտար բառերու ցանկը:
1-Ֆինանս= Ելումուտ, տնտեսվարութիւն
2-Պերմանենտ=Մշտատեւ, կայուն
3-Ցենար=Տեսարան, Նախագիծ
4-Կոմպոնենտ= Բաղադրիչ,
5-Սպեկուլացիա=Շահախնդրական, Շահարկում,
6-Սուբիեկտ=Ենթկայ,
7-Թեմպ=Թափ,
8-Տեխնիկա=Սարք, Սարքաւորում, Արհեստագիտութիւն,
9-Պրոֆեսեոնալ= Արհեստավարժ,
10-Տուրիզմ=Զբօսաշրջութիւն,
11-Տրանսպորտ=Փոխադրութիւն,
12-Պրոեկտ =Ծրագիր, շաւիղ
13-Պլան=Ծրագիր,
14-Բիւջէտ=Ամավարկ, Տարեծախս,
15-Սուբսիտաւորել=Նպաստաւորել,
16-Կապիտալ=Դրամագլուխ ,մայրաքաղաք,
17-Պոտենցեալ=Կարողականութիւն, ներոյժ
18-Գեներացնել=Արտադրել, ծնանիլ,
19=Պրոկրէս=Յառաջընթաց,
20-Բիզնէս= Գործարարութիւն, առուտուր,գործարք,
21-Աւտոմատ=Ինքնագործ, ինքնիրեն,
22-Պարլամենտ=Խորհրդարան,
23-Աւտոմեքենայ= Ինքնաշարժ,
24-Կոնկրէտ=Ստոյգ, ճիշտ ,իսկապէս,
25-Դիալոկ=Երկխօսութիւն,
26-Մոնիտեր=Հսկիչ, վերահսկիչ,
27-PR=Հանրային յարաբերութիւն, կապ …
Նման բառապաշարով ուր՞ կ`առաջնորդուի նոր սերունդը…

Input your search keywords and press Enter.