Թիւրք պատմաբան մը կը բացայայտէ գաղտնի փաստաթուղթեր՝ ապացուցելով Թիւրքիոյ մասնակցութիւնը հայերու դէմ կատարուած ցեղասպանութեան

ԿԱՐԻՆ — Թիւրք պատմաբան մը վերջերս բացայայտած է Թիւրքիային վերաբերող փաստաթուղթ մը, որով Թիւրքիան կ՛ամբաստանուի Հայոց դէմ 1915 թուականին կատարած ցեղասպանութեան համար։ New York Times թերթը հրապարակած է յօդուած մը, որ կը վերաբերի նոր կատարուած ուսումնասիրութեան մը Թաներ Ակշամի կողմէ, որ թիւրք պատմաբան է եւ կ՛աշխատի Մինեսոտայի Համալսարանի Հոլոկոստն ու ցեղասպանութիւնները ուսումնասիրող Կեդրոնին մէջ, նիւթ ունենալով Հայերու դէմ կատարուած ցեղասպանութեան յանցագործութեան մասին:

Ըստ յօդուածին, Թաներ Ակշամը հաւաքած է փաստաթուղթեր, որոնք կը բացայայտեն Թրքական Պետութեան յանցագործութիւնը՝ Հայերու հաւաքական կոտորածին, հակառակ Թիւրքոյ կողմէ ոճիրի ճանաչման մէկ դարեայ ժխտման, երբ այս ժխտումը թրքական իշխանությունները կը հիմնաւորեն պատերազմի աւարտէն ետք բացակայութեամբ փաստաթուղթերու պատճեններուն՝ որոնք կ՛ապացուցեն այդ մեղադրանքները։
Պատմաբանը բացայայտած է Երուսաղէմի Հայոց պատրիարքարանէն նոր յայտնաբերած փաստաթուղթերը, օսմանեան բարձրաստիճան պաշտօնեայ Բահա ալ-Դին Շաքիրի կողմէ Էրզրում ուղարկուած օսմանեան հեռագիրը, ուր կը բացատրէ կոտորածներու մանրամասնութիւնները՝ կոտորածներն ու տեղահանութիւնը Հայերու։

Փաստաթուղթը կը վկայէ Օսմանեան կայսրութեան հանցակցութեան մասին Հայերու դէմ կատարուած ցեղասպանութեան՝ Առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ Եվրոպայի մէջ, աւելի քան մէկ դար առաջ՝ երբ Բահա ալ-Դին Շաքիրին մեղադրանք առաջադրուած է:

Պատմաբանը մատնանշած է, որ արխիւներէն շատ փաստաթղթերու բացակայութեան պատճառով՝ հետազոտողները ստիպուած էին ապաւինիլ օսմանեան աշխատակիցներու նամակագրութիւններուն:

Յօդուածին մէջ գրուած է, որ Թաներ Ակշամն իր դիտողութիւններուն մէջ յայտարարած է, որ այս փաստաթուղթը վերջնական ձախողումն է Հայոց դէմ Թիւրքիոյ գործած ցեղասպանութեան ժխտման, ըսելով․ “Ես գտայ այս գաղտնագրուած բնօրինակ հեռագիրը, որը 1915 թուականին ուղարկուած է Էրզրում քաղաքէն՝ Օսմանեան կայսրութեան բարձրաստիճան սպայ Բահա ալ — Դին Շաքիրի կողմէ, որ հեռագիրն ուղղած է իր ռազմի դաշտի գործընկերոջ, անկէ խնդրելով հայերու տեղահանութեան մասին մանրամասնութիւններ եւ Արեւելեան Անատոլիայի (Արեւմտեան Հայաստանի) արեւմտեան շրջանին մէջ ընթացող ցեղասպանութեան մասին:
Պատմաբանը կը շեշտէ, որ Թիւրքիոյ մէջ ժողովրդավարութիւնը եւ մարդու իրաւունքները չեն կրնար առաջ ընթանալ՝ քանի կը դիմակայեն պատմութեանն ու չեն ճանչնար իրենց պատմական յանցագործութիւնները:
Այս առիթով՝ Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Խորհուրդի Նախագահ Արմենակ Աբրահամեանը հանրութեան հասանելի կը դարձնէ Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Արխիւէն բացառիկ փաստաթուղթ մը, որ յայտնաբերուած է ֆրանսական Ազգային Գրադարանէն, եւ թուագրուած է 1919 թ․, ուր մանրամասնուած է բնութագիրը քրէական յանցագործութեան՝ որ իրականացուած է հայ քաղաքացիական բնակչութեան դէմ, հակառակ պատերազմի օրէնքներուն եւ սովորոյթներուն։

Դաշնակից Զօրութիւններուն կողմէ նշուած անձերուն ցուցակները՝ որոնք Գերմանիոյ կողմէ պէտք է յանձնուին, ի կատար ածելու Վերսայլեան Դաշնագիրի յօդուած 228-էն 230-րդն ու 1919 թ.-ի Յունիս 28-ի արձանագրութիւնը:

Բրիտանական կայսրութեան կողմէ մեղադրուող անձանց ցուցակները՝ պատերազմի օրէնքներուն եւ սովորոյթներուն հակառակ գործողութիւններ կատարելնուն համար, որոնք Գերմանիոյ կողմէ պէտք է յանձնուին, ի կատար ածելու Վերսայլեան Դաշնագիրի յօդուած 228-էն 230-րդն ու 1919 թ.-ի Յունիս 28-ի արձանագրութիւնը:

Input your search keywords and press Enter.