Յարգանքի տուրք` Շառլ Ազնաւուրին Արեւմտեան Հայաստանի Նախագահ Արմենակ Աբրահամեան

Նախ, խորին տխրութեամբ իմացնանք, որ մեծ Շառլը (Շահնուր Ազնաւուրեանը) իր հոգին աւանդեր է 94 տարեկան հասակին: Իր ստեղծագործական գործունէութեան վաթսուն տարիներուն ընթացքին՝ ան աւելի քան 1400 երգ գրած է, եւ նկարահանուեր է մօտ վաթսուն ֆիլմի մէջ: Մեծն Շարլը (Շահնուրը) մահացաւ՝ բայց անոր երգերն ու ձայնը նշանաւորուեցան եւ պիտի հնչեն միլիոնաւոր սերունդներու միտքերուն, սիրտերուն եւ յիշողութեան մէջ: Մեծն Շառլը (Շահնուրը) մեզի հետ է․ 1988 թ.-ին Խորհրդային Հայաստանի մէջ տեղի ունեցած երկրաշարժէն յետոյ՝ ան ստեղծեց «Ազնաւուրը Հայաստանի համար» (Քեզի համար Հայաստան) կազմակերպութիւնը, որուն միջոցով ան իր բոլոր ջանքերը նուիրաբերեց փրկելու եւ պաշտպանելու համար Հայաստանի երեխաները: Մեծն Շառլը (Շահնուր) մեզի հետ է․ ան Արցախեան ազատամարտի ամբողջ ընթացքին մեր կողքին էր՝ դաշտային հիւանդանոցներուն մատակարարելով շտապ օգնութեան դեղորայք: Մեծն Շարլը (Շահնուր) մեր մէջ է՝ ինչպէս ցեղասպանութեան միլիոնաւոր հայ զոհերը, որոնց յաւերժ յիշատակին համար ան երգեց «Անոնք ինկան» երգը: «Անոնք ինկա՛ն» Շառլ (Շահնուր), այդ ճիշդ է՝ բայց շնորհիւ քեզի, անոնք ոտքի ելան եւ այսօր կը քալեն Շառլ, դուն՝ երգիչ, բանաստեղծ, փիլիսոփայ: Այս քանի մը օրերուն՝ ձեր հոգին կը շարունակէ մնալ մեր մէջ, մինչեւ որ միանայ իր հօրը, մօրն ու հարազատներուն: Պահն է, որ մեր ունեցած մեծ յարգանքն ու սէրը փոխանցենք ձեզի, մենք կրկին ու կրկին կը սիրենք ձեզ Շառլ, ու կը յարգենք։ Շնորհակալութիւն ամէն ինչի համար, Շա՛ռլ: Նախագահ Արմենակ Աբրահամեանը, Արեւմտեան Հայաստանի կառավարութիւնն ու Արեւմտեան Հայաստանի բնակիչները՝ իրենց խորին ցաւակցութիւնը կը յայտնեն Մեծ Հայու ամբողջ ընտանիքին ու հարազատներուն։

Input your search keywords and press Enter.