Արեւմտեան Հայաստանն ու Քրդիստանը

Պարզապէս ինտերնետային (www.panarmenian.net) լրատուական ցանցէն օգտուելով կ՛իմանանք, որ Իրաքի Քրդստանի մայրաքաղաքը կը պնդէ Էրբիլի մէջ Հայաստանի Հանրապետության դիւանագիտական ներկայացուցչութիւն հաստատելու մասին:

Բացի այդ, երկկողմ յարաբերութիւնները ամրապնդելու համար, տուեալ կայքը Քրդիստանի քարտէս մը ցուցադրած է որ կը տարածուի Արեւմտեան Հայաստանի ճանչցուած սահմաններուն վրայ:

Այս եղելութենէն ցնցուած՝ ինտերնետէն բազմաթիւ օգտուողներ դիմած են WATV լրատուական կեդրոնին, այդ պատճառով ալ մենք խնդրեցինք Արեւմտոան Հայաստանի Ազգային խորհուրդի նախագահ Արմենեկ Աբրահամեանին, որպէսզի աւելի ճշգրիտ փորձաքննական եզրակացութիւն տայ մեզի այս իրողութեան շուրջ:

Արմենակ Աբրահամեան — Մինչ Քրդստանի հարցի քննարկումը, կը ցանկանամ անդրադառնալ տեղեկատուական եղանակին: Մենք բոլորս գիտենք, որ գաղտնիք է, թէ կը կարեւորուի որեւէ լրատուամիջոց՝ որ կ՛ընդգրկէ Հայերն ու  քարոզչութիւն անոնց մասին, որպեսզի ձեւաւորէ մեր հայրենակիցներուն միտքը, թէկուզ անոնց ուղղուած գնահատանքներով կամ դատողութիւնով:

Առաջին հերթին, հայկական ԶԼՄ-ներով «որոշակի Քրդստան»-ի մը քարտէզի տարածումը՝ վնաս հասցնելու համար Արեւմտեան Հայաստանին, տրամաբանական  գործընթաց մըն է, երբ մէկը գիտէ պատճառը, թէ ան ինչ ազդեցութիւն պիտի ձգէ:

Սա քաղաքական պատճառ մըն է, քանի որ բոլորը գիտեն, որ Արեւմտեան Հայաստանը կը հանդիսանայ մեծ Տէրութիւններուն կողէ ճանչցուած Պետութիւն, իսկ Քրդստանը չէ ճանչցուած որեւէ մէկու կողմէ:

Նոյնիսկ Հայաստանի Հանրապետութենէն ներս գտնուողները, որոնք կը տարածեն «որոշակի Քրդիստան»-ի մը քարտէսը Արեւմտեան Հայաստանի տարածքին՝ չեն պաշտպաներ Արեւմտեան Հայաստանի եւ Արեւմտեան Հայաստանի հայերու իրաւունքները, այլ կը պաշտպանեն Քրդիստան մը, որ կրնայ գոյութիւն ունենալ միայն Արեւմտեան Հայաստանի եւ Սեւրի պայմանագիրով (յօդուած 64):

Քրդական մշակութային կեդրոնի մը մէջ տեղի ունեցած գիտաժողովին, քիւրդ բանախօս մը ինծի հարցուց, թէ երբ դուք կը խօսիք Արեւմտեան Հայաստանի մասին՝ ինչպէ՞ս կ՛ըլլայ որ կը ցուցադրէք Քրդիստանի տարածքները:

Ես պատասխանեցի այդ անձին՝ հետեւեալ հարցադրումը ընելով.

  • Դուք կը պնդէք, որ այդ տարածքները քրդական են, ուստի բացատրեցէք ինծի, թէ անոնք աշխարհագրակա՞նօրէն քրդական են, թէ՞ պատմականօրէն, իրաւականօրէն, քաղաքականօրէն կամ թէ պարզապէս ժողովրդագրականօրէն:

Քիւրդ բանախօսը պատասխանեց. «Ժողովրդագրականօրէն»։

Ուստի ես պատասխանեցի հետեւեալ կերպով․

Ժողովրդագրական տեսանկիւնէն դուք մոռցաք ըսել, որ.

  • Այդ տարածքներուն վրայ աւելի քան երկու միլիոն Հայեր ցեղասպանուեցան: Այս հողը հեղեղուած է մեր ժողովուրդի արեամբ:
  • Այնուհետեւ, հազարաւոր հայեր անցան քրդացման գործընթացի մէջով, եւ այսօր անոնք կը հանդիսանան այդ ժողովրդագրութեան անբաժանելի մասը, զոր դուք կը ներկայացնէք:
  • Եւ վերջապէս, նայեցէք պատին կախուած բոլոր այս նահատակներու նկարներուն, անոնցմէ շատերը հայ են՝ քան քիւրդ:

Քիւրդիստանի համար քանի՞ հայ մարտիրոսացած է, եւ քանի՞ քիւրդ պատրաստ է մահուան երթալու Արեւմտեան Հայաստանի համար:

Ուստի ոչ մէկ ձեւով թուլատրելի է, նոյնիսկ անբարոյական է, որ «Հայկական» քարոզչութիւն մը տեղի ունենայ որպէս բարենիշ կոտորածներուն՝ բնիկ հայ բնակչութեան ոչնչացման ծրագիրի շարունակման համար, ինչը կ՛իրագործուի կեղծ քարտէսի տարածման միջոցով, որով Արեւմտեան Հայաստանի տարածքները «որոշակի Քրդստանի» մը մասը կը կազմեն:

Այժմ առիթ է յիշելու, որ  Իրաքի Քրդստանին վերաբերեալ Քրդիստանի խորհրդարանի խօսնակ Ադնան Մուֆթին 2009 թ.-ի Յունուարին ինձմէ խնդրեց որ  ուսումնասիրութիւն մը պատրաստեմ որոշելու համար քրդական Իրաքի հայ բնակչութեան կարգավիճակը։ Ուստի 2009 թ.-ի Փետրուար 23-ին ես շուրջ քսան էջանի յուշագիր մը պատրաստեցի, անդրադառնալով եւ հիմնաւորելով Միջագէտքի բնիկ Հայերու ինքնութիւնը, եւ ոչ թէ տարածելու ինչպէս չակերտեալ հայկական լրատուամիջոցները կ՛ընեն, թէ հայերը կրօնական փոքրամասնութիւն կը ներկայացնեն, ինչը հիմնովին սխալ է: Ես շնորհակալ եմ այս գործիս համար՝

http://www.western-armenia.eu/WANC/Armenie-Occidentale/Departement-Affaires-Internationales/Kurdistan/M.Adnan-Mufti.Arm.09.pdf

Իրաքի Քրդիստանի խորհրդարանի նախագահին:

Այս հիման վրայ՝ Իրաքի Քրդիստանի հայերը Իրաքի խորհրդարանէն ներս տեղ գրաւած են, եւ հոն առաջին դիրք զբաղեցնողն է Քրդիստանի ազատագրական պատերազմի հերոս Արամ Շահէնը:

Իրաքի հայերը ներկայացնելու ցանկութիւնը լոկ որպէս Արեւմտեան Հայաստանի մէջ հայերու դէմ իրականացուած ցեղասպանութենէն մազապուրծ փրկուածներ՝ պատմական իրողութիւնը կողմնակալութեամբ մատուցելու ձեւ մըն է:

Հայաստանի (Արեւմտեան եւ Արեւելեան) եւ Քրդստանի միջեւ յարաբերական հիմքերը պէտք է հիմնուած ըլլան ամուր, պատմական եւ իրական հիմնադրոյթներու վրայ, եւ ոչ թէ զուտ տնտեսական, այնպէս ալ արհեստական կամ մակերեսային հետաքրքրութեան վրայ՝ կախուած տուեալ պահէն:

Սա է այն՝ ինչ կ՛ուզէի Քրդերու եւ Հայերու համար, ներկայի եւ ապագայի համար:

http://cabinet.gov.krd/a/d.aspx?l=13&s=01010200&r=26&a=27953&s=010000

Input your search keywords and press Enter.