Նախագահական Հրամանագիր  

Թիւ 50 – 2018.10.30

Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Նախագահական Խորհուրդի կազմում կատարուած փոփոխութեան վերաբերեալ

Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Նախագահը,

Համաձայն ԱՀՀ Սահմանադրութեան ԳԼՈՒԽ V Յօդուած 82,

Յօդուած 82. Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Նախագահը օրէնքով սահմանուած կարգով կը ձեւաւորէ իր աշխատակազմը (Նախագահական Խորհուրդը):

Հանրապետութեան Նախագահի վարձատրութեան, սպասարկման եւ անվտանգութեան ապահովման կարգը կը սահմանուի օրէնքով:

Կը հրամանագրէ ;

Յօդուած ա – Ազգային Անվտանգութեան Խորհուրդի քարտուղար նշանակել Հովսեբ ՂԱԶԱՐԵԱՆ :

Յօդուած բ — Հրամանագիրը կը հրապարակուի Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Պաշտոնական տեղեկագրով:

Կարին, 30.10.2018 թ.

Արմենակ ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆ

Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Նախագահ

Input your search keywords and press Enter.