Ընտրեցէք Արեւմտեան Հայաստանի Ձեր պատգամաւորներ

Մասնակցեցէ՛ք ընտրութիւններուն՝

 22.11.2018-էն մինչեւ 01․12․2018թ

Ընտրութիւններուն մասնակցելու համար

Սեղմեցէք ստորեւ տեղադրուած յղման վրայ, ուր կը գտնէք պատգամաւորներու օգտին քուէարկելու Ձեզի անհրաժեշտ բոլոր հնարաւորութիւնները:

http://www.western-armenia.eu/WAP/votes/Consultation2018.php

Հարցաթերթիկին մէջ․

  1. Լրացուցէք ձեր քաղաքացիութեան ձեւաթերթիկը եւ մասնակցեցէք ընտրութիւններուն:
  2. Գրանցուելէ ետէ Ձեր ձեւաթերթիկի վերջաւորութեան կրնաք քուէարկել «Այո», «Ոչ» կամ «Ձեռնպահ»

Դուք կրնաք ծանօթանալ իւրաքանչիւր թեկնածուի տուեալներուն` սեղմելով անոր մականուան վրայ։

Քուէարկել եւ հրաւիրել քուէարկելու — Oyunuzu kullanın ve oy kullanmaya davet ediniz ! — صوتوا في إنتخابات برلمان أرمينيا الغربية وإنشروا -Voter et inviter à voter – To vote and invite to vote — Голосовать и приглашать голосовать

http://www.western-armenia.eu/WAP/votes/Consultation2018.php

22.11.2018 – 01.12.2018

LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 2018 DU PARLEMENT DE L’ARMÉNIE OCCIDENTALE

http://westernarmeniatv.com/fr/33656.html

Выборы в законодательное собрание Республики Западной Армении в 2018 г.

http://westernarmeniatv.com/ru/33610.html

2018 YILININ BATI ERMENİSTAN PARLAMENTO SEÇİMLERİ

http://westernarmeniatv.com/tr/33608.html

2018 LEGISLATIVE ELECTIONS OF THE PARLIAMENT OF WESTERN ARMENIA

http://westernarmeniatv.com/en/33661.html

2018թ-ի ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՕՐԷՆՍԴՐԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ

http://westernarmeniatv.com/33605.html

 

Input your search keywords and press Enter.