Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Ժողովի (Խորհրդարանի) ստեղծման վեցերորդ տարեդարձի եւ Արեւմտեան Հայաստանի պատգամաւորներու Օրէնսդիր Մամրմնի ընտրութիւններու երկրորդ գումարման հանրաքուէի աւարտին մասին

Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Ժողովի (Խորհրդարանի) ստեղծման վեցերորդ տարեդարձի եւ Արեւմտեան Հայաստանի պատգամաւորներու Օրէնսդիր Մարմնի ընտրութիւններու երկրորդ գումարման հանրաքուէի աւարտին մասին

Որոշում

ԱրեւմտեանՀայաստանի Ազգային Ժողովի (Խորհրդարանի) ստեղծման մասին

Ֆրանսա, Փարիզ, 30.11.2012 թ.

Յօդուած ա․

Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային խորհուրդը, Արեւմտեան Հայաստանի Կառավարութիւնը միասին իրենց վրայ կը վերցնեն Արեւմտեան Հայաստանի պետական համակարգերի ստեղծման պատասխանատւութիւնը, որուն համար կը կազմաւորեն յատուկ յանձնախումբ, որն ալ պիտի իրականացնէ Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Ժողովի ձեւաւորումը:

Յօդուած բ․

Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Ժողովը (Խորհրդարանը) նաեւ պիտի իրականացնէ հայ ժողովուրդի ուժերուն համախմբումը:

Հայկական Հարցի՝ այսինքն հայոց պահանջատիրութեան լուծման գործով հիմքային կը համարէ ազգային միասնութիւնն ու հայոց անժամանցելի իրաւունքը:

Միեւնոյն ժամանակ կ՛ընդունի միայն մէկ բանաձեւ` հայ ժողովրդը պէտք է ապրի ինքնաբաւ եւ ապագային մէկ միասնական եւ անկախ Հայոց պետութեան կազմին մէջ:

Յօդուած գ․

Յենուելով Արեւմտեան Հայաստանի Հայերու Ազգային Խորհուրդի պաշտօնական յայտարարութեան վրայ՝ ընդունուած 2004 թուականի Դեկտեմբեր 17-ին, Արեւմտեան Հայաստանի հայերու իրաւունքներուն մասին Հռչակագիրին՝ ընդունուած 2007 թուականի Յունուարի 20-ին,

Արեւմտեան Հայաստանի Կառավարութեան ստեղծման որոշման, ընդունուած` 2011 թուականի Փետրուար 4-ին, եւ պետական համակարգի մասին որոշման՝ ընդունված 2011 թուականի Մարտ 2-ին, Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Խորհուրդի 4-րդ Վեհաժողովի որոշման համաձայն` Փարիզ, 2011 թուականի Նոյեմբեր 26-ին, աշխատանքներն սկսելու Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Ժողով (Խորհրդարան) ձեւաւորելու համար:

Յօդուած դ․

Առաջնորդուելով վերոնշուած փաստաթուղթերով, Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Խորհուրդն ու Արեւմտեան Հայաստանի Կառավարութիւնը կը յայտարարեն Արեւմտեան  Հայաստանի Ազգային Ժողովն (Խորհրդարանը) ստեղծելու որոշումը կայացնելու մասին:

Սոյն որոշումը հիմք կը հանդիսանայ Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Ժողովի (Խորհրդարանի) Հռչակագիրին համար:

Յօդուած ե․

Սոյն որոշումը ուժի մէջ կը մտնէ ստորագրման պահէն սկսեալ:

Արմենակ Աբրահամեան

Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Խորհուրդի Նախագահ

Արեւմտեան Հայաստանի պատգամաւորական Օրէնսդիր Մարմնի ընտրութիւններու երկրորդ գումարման հանրաքուէի աւարտը տեղի կ՛ունենայ այսօր` ժամը 24:00-ին:

Ընտրութիւններուն մասնակցելու համար

Սեղմեցէք ստորեւ տեղադրուած յղման վրայ, ուր կը գտնէք պատգամաւորներու օգտին քուէարկելու Ձեզի անհրաժեշտ բոլոր հնարաւորութիւնները:

http://www.western-armenia.eu/WAP/votes/Consultation2018.php

Հարցաթերթիկին մէջ

  1. Լրացուցէք ձեր քաղաքացիութեան ձեւաթերթիկը եւ մասնակցեցէք ընտրութիւններուն:
  2. Գրանցուելէ ետէ Ձեր ձեւաթերթիկի վերջաւորութեան կրնաք քուէարկել «Այո», «Ոչ» կամ «Ձեռնպահ»

Դուք կրնաք ծանօթանալ իւրաքանչիւր թեկնածուի տուեալներուն` սեղմելով անոր մականուան վրայ։

Հրամանագիր թիւ 51

Արեւմտեան Հայաստանի պատգամաւորներու Օրէնսդիր Մարմնի ընտրութիւններու երկրորդ գումարման արդիւնքները կը յայտարարուին 16.12.2018թ.-ին եւ կը հեռարձակուին յաջորդ օրը 17.12.2018թ.-ին (Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Խորհուրդի տասնեւչորրորդ տարեդարձին)

Արմենակ Աբրահամեան

Արեւմտեան Հայաստանի հանրապետութեան Նախագահ

Input your search keywords and press Enter.