Արեւմտեան Հայաստանի պատգամաւորներու օրէնսդրական ընտրութիւններու արդիւնքները հրապարակելու վերաբերեալ

Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Նախագահը,

Հաշուի առնելով  Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Սահմանադրութեան 92-րդ յօդուածը՝ եւ ընտրական օրէնսգիրքը,

Հաշուի առնելով Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Սահմանադրութեան 93-րդ յօդուածը՝ եւ ընտրական օրէնսգիրք,

Յօդուած 93. Նորընտիր Ազգային Ժողովի առաջին նստաշրջանը կը գումարուի պատգամաւորներու ընտրութենէն եւ Կեդրոնական Ընտրական Յանձնաժողովի ընտրութիւններու արդիւնքները հրապարակելէ ոչ ուշ, քան տասնեւհինգ օր յետոյ:

Արտահերթ ընտրութեան պարագաներուն նորընտիր Ազգային Ժողովի առաջին նստաշրջանը կը գումարուի պատգամաւորներու ընտրութենէն եւ Կեդրոնական ընտրական յանձնաժողովի ընտրութիւններու արդիւնքները հրապարակելէ ոչ ուշ, քան երեսուն օր յետոյ: Կեդրոնական ընտրական յանձնաժողովը պարտաւոր է ընտրութիւններու արդիւնքները հրապարակել ոչ ուշ, քան տասը օր յետոյ:

Հաշուի առնելով Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Նախագահական Հրամանագիր  Թիւ 45 — 2017-12-02 :

Կը հրամանագրէ ;

Յօդուած ա – Վերջին թղթային ձայներու վաւերացման վերջնաժամկէտը 07.12.2018թ.-ն է:

Յօդուած բ — Արեւմտյան Հայաստանի պատգամաւորներու օրէնսդրական ընտրութիւններու երկրորդ գումարման արդիւնքները կը յայտարարուին 16.12.2018թ.-ին եւ կը հեռարձակուին յաջորդ օրը 17.12.2018թ.-ին (Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Խորհուրդի տասնեւչորրորդ տարեդարձին):

Յօդուած գ  — Նորընտիր Ազգային Ժողովի առաջին նստաշրջանը կը գումարուի հրաւէրով ոչ ուշ քան 22.12.2018 թ.-ը

Յօդուած դ — Հրամանագիրը կը հրապարակուի Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Պաշտօնական տեղեկագիրով:

Կարին, 30.11.2018 թ.

Input your search keywords and press Enter.