Յարգամեծար Ատենապետ Յովհաննէս Փալանճեան, Ատենադպիր Տինա Նորշահեան, Ընդհանուր խորհրդատու Մեթր Գասպար Տէրտէրեան և վարչական անդամներ` Լիբանանահայ Գրական Շրջանակի — Բէյրութ

Թոյլ տուէք` Արևմտեան Հայաստանի իրաւականօրէն և գործնականօրէն շարունակուող 1920 թուին անկախ ճանչցուած պետութեան վարչապետի հանգամանքովս, նաև` որպէս տարագիր Սուրիահայ ճարտարագէտ, ողջունել ձեզ, ձեր միութեան հիմնադրութեան 70-րդ պարտաւորեցնող տարեդարձին ուրախ առիթով` հարազատութեան ջերմ զգացումներով:

 

Տարագիր Սուրիահայ մը ըլլալով` քաջածանօթ եմ` Լիբանանահայ Գրական Շրջանակի անցած ու տոկացած տասնամեակներու ուղիին դժուարութիւններուն, աշխոյժ գործունէութեան և օրինակելի իրագործումներուն: Կրնամ վկայել թէ` դուք ևս կրնաք կրկնել անմահն Շառլ Ազնաւուրի հետ թէ` դուք բնա’ւ չէք սիրած պարտութիւնը, բնա’ւ` չէք կրցած հաշտուիլ պարտութեան հետ…:

Մենք գիտենք և կը գնահատենք այն, որ դուք եղաք այն միակ մշակութային միութիւնը Լիբանանի մէջ, որ կախուածութիւն չունեցաւ` աւանդական կուսակցութենէ մը, կազմակերպութենէ մը, կամ` պետութենէ մը, և մնացիք ու գործեցիք` անկախօրէն և ազատօրէն…: Եւ` այս իսկ պատճառով` ունեցաք նիւթական լեռնակուտակ դժուարութիւններ և տասնամեակներ զրկուեցաք սեփական տուն և կեդրոնատեղի ունենալէ, բայց շարունակեցիք ձեր աշխոյժ գործունէութիւնը, առանց վհատելու, քանի որ դուք ունիք վսեմ տեսլական մը, որ հիմնովին հակառակն է` տիրող աւանդական ղեկավարութիւններու անդամալուծող և ամլացնող քաղաքականութենէն…, և այսպիսով եղաք յառաջապահ, ռահվիրայ միութիւն:

Արևմտեան Հայաստանի Իրաւականօրեն շարունակուող պետութեան կառավարութեան ուրախութիւն և գօտեպնդում կը պատճառէ այն, որ ձեր միութիւնը` ոչ միայն չէ մոռցած Արևմտեան Հայաստանի բռնագրաւեալ մնալը, կը գիտակցի նաեւ իր հայրենազրկեալի, տարագիրի ինքնութեան, այլեւ գործնապէս որդեգրած է Տարագիր Արևմտահայութեան Համասփիւռքեան Քոնկրէսի ծրագիրը, որ կը միտի Արևմտեան Հայաստանի ազատագրութեան, որ եւ իմ գլխաւորած կառավարութեան նպատակն է, որ արդէն իսկ ստեղծած է տարագիր Արեւմտեան Հայաստանի Հայութեան ներկայացուցչական՝ այսինքն ընտրովի կառոյցը, խորհրդարանը, և կը ջանայ դառնալ` կեդրոնական և միակ լիազօր կառոյցը տարագիր Արեւմտեան Հայաստանի Հայութեան:

Եւ մենք վստահ ենք, որ տարագիր Արեւմտեան Հայաստանի Հայութեան սփիւռքացած մեծամասնութիւնը պիտի հետեւի ձեր ուղիին` եթէ ծանօթանայ ձեր անցած ու տոկացած տասնամեակներու ուղիին, քանի որ ան արդէն` յուսախաբուած է սփիւռքի աւանդական ղեկավարութեան կրաւորականութենէն, անտարբերութենէն և անգործութենէն, բայց պիտի չյուսալքուի` երբ ծանօթանայ ձեր ուղիին, և պիտի միանայ այնպայման` Արևնտեան Հայաստանի ազատագրութեան ուղիին:

Ուրեմն, կ’ողջունեմ ու կը շնորհաւորեմ ձեր միութեան 70-ամեակը, մաղթելով` որ մենք կը տօնենք նաև ձեր միութեան 80-ամեակն ու աւելին:

Վարձքը կատար ձեր միութեան հիմնադիրներուն, և բոլոր այն գործօն անդամներուն՝ որոնք եօթը տասնամեակ պահպանած են այս յառաջապահ ու ռահվիրայ միութիւնը:

 

Գառնիկ Վահագնի Սարգիսեան

Արեւմտեան Հայաստանի Վարչապետ

 

Input your search keywords and press Enter.