Արեւմտեան Հայաստանի վարչապետի Նոր Տարուայ ուղերձը

2019 թուականի շեմին, Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Վարչապետ՝

Գառնիկ Սարգիսեանի Նոր Տարուայ ուղերձը

2018 թուականը ամբողջութեամբ՝ մեզի համար իսկական նախապատրաստութեան տարի մը եղաւ: Այդ ընթացքին մեզ առաջնորդող հիմնական շարժիչը կը հանդիսանար՝ գալիք 5 տարիներու ճակատագրական բնոյթի հրամայականը:

Որպէս նախապատրաստութիւն, 2018-ի ընթացքին մենք ծրագրեցինք եւ իրականացուցինք հիմնական (բայց ոչ միայն) հետեւեալ չորս քայլերը.

  1. Ներկայ եւ գալիք ճակատագրական հանգրուանը համապատասխան ուժերով դիմագրաւելու մտահոգութեամբ՝ կազմակերպեցինք Արեւմտեան Հայաստանի

Հանրապետութեան Ազգային Ժողովի Խորհրդարանի երկրորդ գումարման ընտրութիւնները:

  1. Նոյն տրամաբանութեամբ՝ յաջողեցանք որակական եւ արագընթաց զարգացում իրականացնել Արեւմտեան Հայաստանի գրաւեալ տարածքներէն ներս ապրող մեր հայրենակիցներուն հետ:
  2. Իսկ ինչ կը վերաբերի տարագիր սփիւռքի Հայկական համայնքներուն հետ կապերու եւ համագործակցութեան մակարդակին՝ կրնանք համարել որ տարագիր սփիւռքը վերստին նոր, նպատակասլաց եւ կանգուն զարթօնքի մէջ է:
  3. Իսկ մեր նախապատրաստական աշխատանքներու կարեւորագոյն հանգամանքներէն մէկը դարձաւ՝ Հայ-Արաբական (յատկապէս Սուրիա եւ Լիբանան) նախկին եւ արմատական յարաբերութիւններուն վերականգնումը, այս անգամ աւելի ճիշտ հիմքերով եւ հեռանկարային երկկողմանի գիտակցութեամբ, որու առաջին արդիւնքներէն մէկը եղաւ 30 Հոկտեմբեր 2018-ին “Կիլիկիոյ Միասնական Ազգային Խորհուրդ”-ի հիմնադրման հաղորդագրութեան ստորագրութիւնը՝ Հայ, Սուրիացի, Լիբանանցի, Ասորի, Սիրիաք եւ Յոյն ժողովուրդներու՝ գործող եւ կայացած ուժերով միասին:

Սրրելի հայրենակիցներ,

Մեր գրաւեալ Հայրենիքի ազատագրման երթն իր վճռակամ եւ աննկուն թափով արդէն մեկնարկած է, իւրաքանչիւրդ անբաժանելի մասը կը կազմէք այս սրբազան երթին:

Շնորհաւոր Ձեր Նոր Տարին անհատ առ անհատ, Ըլլաք առողջ եւ երջանիկ: Այս տօնական օրերը անցուցէք ուրախութեամբ եւ բարձր տրամադրութիւններով: Իրարու փոխանցեցէք սէր եւ լոյս, պահպանելով մեր ազգային Հայրենական ավանդոյթներն ու նիստուկացը: Այս բոլորը կատարեցէք եւ վայլեցէք՝ ձեր մէջ հաստատելով այն պայծառ գիտակցութիւնը, որ 2018-ն միասին կ՛աւարտենք որպէս մէկ Ազգ, մէկ սիրտ եւ հոգի, մեր աչքերուն դիմաց ունենալով մեր գրաւեալ Արեւմտեան Հայաստան Հայրենիքի ազատագրման լուսաւոր ճանապարհը, որ կը բացուի մեր բոլորին առջեւ՝ գալիք 5 տարիներուն ընթացքին:

    Արշալոյսը մօտ է:

Input your search keywords and press Enter.