Դէպի յառաջխաղացք՝ Առանց շտապողականութեան բայց ինքնավստահ քայլերով

ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՏԱՆ — Արեւմտահայաստանի իրաւականօրէն շարունակուող պետութիւնը կը շարունակէ իր վերականքնումի խիզախ առաջադրանքի իրականացումը շօշափելի արդիւնքներով:

Իր Ազգային Ժողովի երկրորդ ընտրութիւնները արձանագրեցին երկու նշանակալից յառաջխազացքեր: Ազգային Ժողովի պատգամաւորներու թիւը բարձրացնելով՝ 64-էն 77-ի.., եւ քուէարկող քաղաքացիներու թիւը բարձրացնելով՝ 18 հազարէն 28,000-ի: 2014 թուին քաղաքացիներու թիւը միայն 18 հազար էր, 2018-ին այդ թիւը աւելցած է 10 հազարով, ինչ որ շօշափելի յառաջխաղացք մըն է, բոլոր չափանիշերով, ամէն տարի քաղաքացիներու թիւը բարձրացնելով 2,000-ով, հակառակ աւանդական բոլոր կուսակցութիւններու ձեռնպահութեան, որ կը շարունակուի անարդարանալի եւ անհասկնալի կերպով, ինչ որ կը նշանակէ թէ աւանդական կուսակցութիւններու ազդեցութենէն դուրս գտնուող Տարագիր Արեւմտահայութիւնը սկսած է շարժիլ իւրովի, եւ այս հատուածը Տարագիր Արեւմտահայութեան կը ներկայացնէ Տարագիր Արեւմտահայութեան ջախջախիչ մեծամասնութիւնը, որ պիտի շարունակէ ազատօրէն զինուորագրուելու՝ բռնագրաւեալ Արեւմտեան Հայաստանի իրաւականօրէն շարունակուող պետութեան, քանի որ յուսախաբ եղած է աւանդական կուսակցութիւններու տեղքայլէն ու ձեռնպահութենէն եւ կրաւորականութենէն, եպերելի պաշտօնաթողութենէն եւ դժուար այլ սրբազան պայքարէն փախուստէն եւ դասլքութենէն:

Բռնագրաւեալ Արեւմտեան Հայաստանի իրաւականօրէն շարունակուող պետութեան 28 հազար գրանցուած քաղաքացիներուն 70%-ը (20,000) մասնակցած են քուէարկութեան, ինչ որ մեծապէս յուսադրիչ երեւոյթ մըն է, քանի որ կը գերազանցէ կայացած տեմոկրատական պետութիւններու քաղաքացիներուն մասնակցութեան առաւելագոյն տոկոսները:

Ամենէն ուրախանալի եւ նշանակալից իրողութիւնը այն է, որ այս քուէարկութեան մասնակիցներուն շատ կարեւոր մէկ տոկոսը հանդիսացած են բռնագրաւեալ Արեւմտեան Հայաստանի 13 քաղաքներէ գրանցուած քաղաքացիները, կազմելով քուէարկութեան 17 տոկոսը, որոնք կ’ապրին տակաւին՝ Կարսի, Պիթլիսի, Վանի, Սեբաստիոյ, Տիգրանակերտի, Համշէնի, Էրզրումի, Տրապիզոնի, Ջաւախքի, Կիլիկիոյ եւ՝ ապահովական մտահոգութեամբ չբացայայտուած 3 այլ քաղաքներու մէջ: Այս հանգամանքը մեծագոյն յաջողութիւնն է այս երկրորդ ընտրութեան, երբ շարժիլ սկսած է նաեւ բռնագրաւեալ Արեւմտեան Հայաստանի հայութիւնը եւ ընտրեալ 77 պատգամաւորներուն 13-ը կը ներկայացնէն բռնագրաւեալ Արեւմտեան Հայաստանի 13 քաղաքները.., Ազգային Ժողովին 17%-ը:

Բռնագրաւեալ Արեւմտեան Հայաստանի իրաւականօրէն շարունակուող պետութեան Ազգային Ժողովի այս երկրորդ ընտրութեան առիթով կազմուած էր ընտրական կեդրոնական յանձնաժողով 12 անձերէ՝ Արեւելեան Հայաստանէն, Արեւմտեան Հայաստանէն, Ռուսաստանէն, Ֆրանսայէն, ԱՄՆ-էն, Լիբանանէն, Սուրիայէն, Գերմանիայէն եւ Ջաւախքէն:

Ընտրութեանց մասին տեղեկացուած էին 125,000 արեւմտահայեր 128 երկիրներու մէջ: Ընտրութիւններու գործընթացը սկսած է 17 Դեկտեմբեր 2017 թուականէն, իսկ ընտրութիւնները տեղի ունեցան 2018 թուականի 22 Նոյոմբերէն մինչեւ 30-ը, իսկ հաշուարկը աւարտած է 9 Դեկտեմբեր 2018 թուին ընտրական կեդրոնական յանձնախումբին կողմէ: Ազգային Ժողովի 77 պատկամաւորները կը ներկայացնեն 16 երկիրներ՝ Արեւմտեան Հայաստան, Զուիցերիա, Արեւելեան Հայաստան, Հոլանտա, Ջաւախք, Լիբանան, Սուրիա, Ռուսաստան, Ֆրանսա, ԱՄՆ, Գերմանիա, Շուէտ, Արժանդին, Գանատա, Կիպրոս եւ Յունաստան: Պատգամաւորներու թիւը շատ մեծ կարեւորութիւն ունի՝ զօրացնելու համար Ազգային Ժողովի ներկայացուցչական հանգամանքը: Որովհոտու՝ Միջազգային Հանրային իրաւունքը ժողովուրդի մը հողային դատը հետապնդող կազմակերպութենէն կը պահանջէ ըլլալ՝ այդ ժողովուրդին կեդրոնական, ներկայացուցչական (ընտրովի) եւ միակ լիազօր կառոյցը, այլապէս՝ այդ կազմակերպութեան չի տար՝ միջազգային իրաւական անձնաւորութիւն (personne juridique international) եւ հետեւաբար անոր չի տար նաեւ՝ Միջազգային Հանրութեան Իրւունքի Ենթակայի (sujet) կարգավիճակ, եւ զայդ լսելի եւ ընդունելի (recevable) չի համարեր, միջազգային ատեաններու առջեւ:

Տարագիր Արեւմտահայութեան կողմէ ընտրուած կառոյցը միայն՝ կրնայ իրաւականօրէն լիազօրուած ըլլալ՝ ներկայացնելու Արեւմտահայութիւնը եւ պահանջելու՝ Արեւմտեան Հայաստանի ազատագրումը, միջազգային ատեաններէ, եթէ՝ դառնայ կեդրոնական, այսինքն միակ լիազօր կառոյցը Տարագիր Արեւմտահայութեան, եւ ուրեմն, քուէարկողներու թիւին բարձրացումը կը զօրացնէ Արեւմտեան Հայաստանի իրաւականօրէն շարունակուող պետութեան այս ներկայացուցչական հանգամանքն ու լիազօրութիւնը: Հետեւաբար, ամէն գիտակից, յանձնառու եւ հայրենասէր արեւմտահայու սրբազան պարտականութիւնն է՝ քաղաքացին դառնալ այս պետութեան եւ յառաջիկայ Ազգային Ժողովի երրորդ ընտրութեան, բարձրացնելու համար ընտրողներու թիւը տասնեակ հազարներով, որպէսզի այս պետութեան Ազգային Ժողովը դառնայ առաւել եւ առաւել ներկայացուցչական եւ կարենայ պահանջել Արեւմտեան Հայաստանի, Կիլիկիոյ եւ Արարատի ազատագրումը՝ աւելի հզօր ձայնով, աւելի բարձաղաղակ ու բարձրագոչ, որպէսզի միջազգային խուլ ատեաններն անգամ լսեն ու խուլ չմնան:

Այսօրուան դրութեամբ, Արմենակ Աբրահամեանի նախագահած Արեւմտեան Հայաստանի իրաւականօրէն շարունակուող այս պետութիւնն է որ ունի ընտրեալ Ազգային Ժողով եւ կը հանդիսանայ Տարագիր Արեւմտահայութեան միակ լիազօր ներկայացուցիչը, որ արդեն անդամակցած է ՄԱԿ-ի Բնիկ Ժողովուրդներու Իրաւանց Փորձագիտական Յանձնաժողովին, անոր մէջ ունի մնայուն պատուիրակ, որ կը մասնակցի յանձնաժողովի քննարկումներուն գործոն կերպով, եւ արդեմ մօտերս, այս պետութիւնը կը ծրագրէ դիմել ՄԱԿ-ի անդամակցութեան առնուազն որպէս դիտորդ անդամ: Անշուշտ ցոյց տալով Ազգային Ժողովի թիւին բարձրացումը, նաեւ՝ քաղաքացիուիւն ստացողներու թիւին ալ յաւելումը 10,000-ով (18-28 հազար):

Արեւմտեան Հայաստանի իրաւականօրէն շարունակուող այս պետութիւնը արդէն կազմած է սաղմերը իր նախնական կառոյցներուն, եւ բոլոր այն հայրենասէր ու յանձնառու անձերը եւ կազմակերպութիւնները, որոնք կ’ուզեն պայքարիլ Արեւմտեան Հայաստանի ազատագրութեան համար, հարկ է որ զօրացնեն ա’յս պետութիւնը, չփորձեն ստեղծել այլ նախնական կորիզներ, համահայկականութեան ոգիով՝ չխաչաձեւել այս արդէն հինգ տարեկան պետութիւնը, որ ունի արդէն գրանցուած 28 հազար քաղաքացիներ, այլ՝ աւելցնել անոր քաղաքացիներուն թիւը, եւ առաւել զօրացնել անոր ներկայացուցչական կարգավիճակը, առաւել լսելի դարձնելով անոր ձայնը, միջազգային ատեաններու առջեւ: Եւ մանաւանդ՝ թշնամիին դիմաց՝ անմիաբան ժողովուրդի եւ շատ ու՜շ արթնցող եւ զգաստացող ժողովուրդի կերպարը դարձեալ չկրկնելու համար, երբ արդէն թշնամին մեր մասին ըսած է՝ «կեավուրուն սոն ախլը» …:

Այս պետութեան ռահվիրաները գործի ձեռնարկած են 2007 թուին, եօթ տարիներ վերջ՝ 2014-ին յաջողած են գրանցել 18 հազար քաղաքացիներ, եւ միայն 4 տարիներ վերջ՝ 2018-ին գրանցած են 28 հազար քաղաքացի, այսինքն յաւելեալ 10 հազար: Կը նշանակէ թէ՝ այս ռահվիրաները՝ երկար շունչի, յարատեւութեամբ եւ հետեւողականօրէն աշխատած են՝ աշխարհացրիւ Տարագիր Արեւմտահայութեան 125 հազար բեկորներուն հետ կապ հաստատած են եւ գրանցած 28 հազար քաղաքացի: Ստեղծած են խորհրդարան՝ 77 պատկգամաւորներէ, նախարարաց խորհուրդ մը՝ 12 նախարարներէ, պատկերասփիւռի կայան եւ պաշտօնաթերթ՝ «Հայրենիք», եւ՝ ամենամեծ նուաճումը եղած է բռնագրաւեալ Արեւմտեան Հայաստանի հողին վրայ իրենց ծաւալած գործունէութիւնը, եւ հոն ապրող հայութեան մասնակից դարձուցած են խորհրդարանի եւ նախարարաց խորհուրդի կազմերուն…: Եւ այս բոլորը՝ լռիկ-մնջիկ, սուս ու փուս աշխատանքով, առանց ցուցամոլութեան: Առանց շտապողականութեան, բայց առաքելատիպ ինքնավստահ քայլերով եւ՝ առաքելատիպ համեստութեամբ: Համեստութիւն որ կը վկայէ՝ թէ այս պետութեան զինուորագրեալները գիտակցութիւնը ունին իրենց առաքելութեան, եւ յանձնառու մարտիկներ են:

Մենք՝ Տարագիր Արեւմտահայութեան Համասփիւռքեան Քոնկրէսի (ՏԱՀՔ) կողմնակիցներս 30 տարի ի զուր սպասեցինք որ անմիաբան մեր ժողովուրդի կենսունակ ուժերը անխտրական, համահայկական ոգիով կը համախմբուի ՏԱՀՔ-ի շուրջ եւ համահայկականօրէն կը ձեռնարկենք այսպիսի պետութեան մը ստեղծումին, այսինքն՝ սկսանք ընդհանուրով, եւ ձախողեցանք: Այս ռահվիրաները սկսան մասնակիէն՝ հասնելու համար ընդհանուրին, եւ՝ յաջողեցան: Ասոնց մեկնակէտը նոյնպէս ճիշտ էր, քանի որ տուեալ ընդունեցին Արեւմտեան Հայաստանի անկախ ճանչցուած պետութեան, 1920 թուին, իրաւականօրէն շարունակուիլը…, եւ իրենք եղան այս պետութիւնը շարունակողները: Ուրեմն, սկսան ոչ միայն մասնակիէն այլեւ՝ շօշաբելիէն…:

Հետեւաբար այս է ուղիղ ճանապարհը՝ իրաւականօրէն շարունակուող Արեւմտեան Հայաստանի պետութեան ֆիզիքական ալ գոյութիւն տալու…:

Ով որ քաջ հայ է՝ ինչ կը սպասէ…, այս է ուղին: Այս է գործնական եւ իրաւական օրինակելի ուղին:

 

Պէյրութ, 28/12/2018

Մէթր Գ. Տէրտէրեան

Input your search keywords and press Enter.