Կը ներկայացնենք Արեւմտեան Հայաստանի նորընտիր Վարչապետին

Գառնիկ Վ. ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ

Ծնուած է Դամասկոս 1958-ին: Եղած է ազգանուէր մտաւորականներու ընտանիքի մը զաւակը: Նախնական ուսմուը ստացել է Դամասկոսի ՀԲԸՄ-ի Կ. Կիւլպենկեան նախակրթարանէն, ապա երկրորդականը Սուրիոյ պետական դպրոցներէն ներս: 1981-ին աւարտել է Դամասկոսի պետական համալսարանը որպես Շինարար ինժիներ — Civil Engeneering:

Պատանեկան եւ երիտասարդ տարիներին ներառուած է տարբեր միութենական եւ ազգային բնոյթի գործունէութիւններու մէջ ՀԲԸՄ-ի եւ ՌԱԿ-ի շրջանակներէն ներս:

1976-ին հիմնադրել է Դամասկոսի հայ համալսարանականներու միութիւնը եւ դարձել այդ միութեան առաջին նախագահը:

   Ըլլալով մօտիկ կողմնակիցը ազգային ազատագրական պայքարի շրջանակներուն, կատարած է բազմաթիւ յատուկ բնոյթի քաղաքական եւ դիւանագիտական (ոչ ռազմական) ազգանուէր աշխատանքներ:

Ունի իւրայատուկ ուսումնասիրութիւններ, եւ գրաւոր ու բանաւոր տարբեր աշխատանքներ՝ ընդհանուր քաղաքական եւ յատկապէս մեր ազգի քաղաքական պատմութեան մութ ծալքերուն վերաբերեալ:

Հաւատք ունի մեր ազգի վճռակամութեան եւ պատուախնդրութեան վրայ: Բարձրագոյն գիտակցութեամբ եւ փաստացի հիմքերով գիտ որ Արեւմտեան Հայաստանի ազգային իրաւունքները հաստատուած են եւ ենթակայ են իրականացման ,եթէ հայերս յաջողինք այդ իրականութեան նկատմամբ մեր հաւաքական գիտակցութիւնը իրապաշտ ձեւով մշակել եւ զարգացնել:

Այս յստակ նպատակի իրականացման համար իսկ միացած է Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան պետական կառոյցներուն 2016-ի Մարտին որպէս Արտաքին գործերու նախարար, ապա դարձաւ Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետը 2017-ի Յունիսին:

Ազգային եւ պետական հարցերուն մէջ զիս կը համարե խիստ անզզիջողական քաղաքական գործիչ: Միւս կողմէ, կը հաւատայ ազատամիտ եւ լայնախոհ մօտեցումին միջազգային յարաբերութիւններու եւ բանակցութիւններու ընթացքին:

Զերծ է նախապաշարումներէն եւ անխախտ հաւատք ունի միջպետական երկխօսութիւններու անհրաժեշտութեան նկատմամբ՝ անխտիր աշհխարհի բոլոր կողմերուն եւ պետութիւններուն հետ:

Բարձր կը կարեւորե փոխադարձ շահերու ապահովման անհրաժեշտութիւնը՝ առանց զիջելու մեր ազգային գերագոյն շահերէն եւ իրաւունքներէն:

Կողմ ե որ աշխարհով մէկ տարագրուած եւ տարածուած մեր հայրենակիցները ըլլան միշտ տեղեկացուած, եւ մասնակից, մեր ազգի իրաւունքներուն վերաբերող բոլոր անցուդարձերուն եւ աշխատանքներուն մասին:

Input your search keywords and press Enter.