Քաղուածք N- 2/1

2019 թուականի Յունուար 18-էն 20-ը Ժընեւի եւ Երեւանի մէջ զուգահեռ կը կայանայ Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի)  երկրորդ գումարման առաջին նստաշրջանը

Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային Ժողովի (Խորհրդարանի)

Երկրորդ գումարման առաջին նստաշրջանի Արձանագրութենէն

18-ը Յունուար, 2019 թ.,  

Նիստին սկիզբը ժամը 13։00-ին, աւարտը՝ 20:00-ին:

Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային Ժողովի (Խորհրդարանի) պատգամաւորներու անուններուն հաստատումը,  

Հաստատուած Պատգամաւորներուն թիւը 72:

Երեւան -18 ներկայ, 13 լիազօրագիրով, բացակայ 2

Ժընեւ – 19 ներկայ 17 լիազորագիրով, բացակայ 3

Բէյրութ 3 ներկայ

Շուէդ 2 ներկայ

Որ կը կազմէ աւելի քան 93.5% տոկոս:

Քւորումը ապահովուած է:

Կը հնչէ Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան  օրհներգը:

Կը բարձրացուի Արեւմտեան Հայաստանի պետական դրօշակը:

1 — Մէկ րոպէ լռութեամբ յարգանքի տուրք կը մատուցուի Հայերու դէմ կատարուած ցեղասպանութեան զոհերու յիշատակին, որ տեղի ունեցեր է 1894-1923 թթ.-ուն, թրքական երեք  իրարայաջորդ կառավարութիւններուն կողմէ՝ Արեւմտեան Հայաստանի եւ Օսմանեան կայսրութեան տարածքին,  Ազգային ազատագրական պայքարի մարտիկներու զոհերու յիշատակին, 1941-1945թթ.-ուն Համաշխարհային 2-րդ մեծ պատերազմի զոհերու յիշատակին, Արցախի մէջ զոհուած մակտիկներու զոհերու յիշատակին, Սուրիոյ մէջ զոհուած ազատամարտիկներու յիշատակին, Քեսաբի մէջ զոհուած ազատամարտիկներու յիշատակին:

2 — Լսեցին՝ Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Երկրորդ  գումարման 1-ին նստաշրջանի օրակարգի նախագծին մասին:

Որոշեցին` Հաստատել Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Երկրորդ  գումարման 1-ին նստաշրջանի օրակարգը:

Քուէարկութեան արդիւնքները,

Դէմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0, բացակայ՝ 5, կողմ՝ 72,  որոշումը ընդունուած է միաձայն:

3-Լսեցին՝ Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Խորհրդարանի պատգամաւորներուն կարգավիճակը, լիազօրագիրներու ստանձնումն ու  լիազօրութիւններուն հաստատմը:

Լիազօրագիրները ընդունեցին 72 Պադգամաւորներ։

Որոշեցին՝ հաստատել Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան  Խորհրդարանի 72 պատգամաւորներու լիազօրութիւնները:

Քուէարկութեան արդիւնքները,  

Դէմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0, բացակայ՝ 5, կողմ՝ 72,  որոշումը ընդունուած է միաձայն:

4- Լսեցին Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան ՆԱԽԱԳԱՀԻ անցնող 5 տարիներու գործունէութեան հաշուետւութիւնը։

Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Նախագահ Արմենակ ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆԸ նախ ողջունեց երկրորդ  գումարման 1-ին նստաշրջանի կազմակերպումը, եւ ներկայացուց 5 տարուայ աշխատանքներու հաշուետւութիւնը, որ կազմուած էր 25 էջնոց փաթեթէ։

Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան ՆԱԽԱԳԱՀԻ անցնող 5 տարիներու գործունէութեան հաշուետւութիւնը գնահատուեցաւ գերեզանց։

5- Կատարուեցաւ Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան  Պատգամաւորներու երդման արարողութիւնը։

ԵՐԴՈՒԵՑԱՆ 72 Պատգամաւոր։

6- Լսեցին՝ Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային Ժողովի Խորհրդարանի Նախագահի ընտրութեան մասին: Առաջարկաուծ էր 3  թեկնածու, Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան  Ազգային Ժողովի առայժմ Նախագահ Աղուան ՏՕՆԱԿԱՆԵԱՆ-ը, Վիգէն ԹՈՍՈՒՆԵԱՆԸ եւ Ռոբերտ ՍՈՒԼԱՀԵԱՆԸ :

Ընտրեցին, Արեւմտյան Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային Ժողովի Նախագահ:

Ընտրուեցաւ Աղուան ՏՕՆԱԿԱՆԵԱՆԸ,

Որոշեցին`հաստատել,  Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային Ժողովի Խորհրդարանի Նախագահ Աղուան ՏՕՆԱԿԱՆԵԱՆԻ Լիազօրութիւնը

Քուէարկութեան արդիւնքները,

Դէմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 2, բացակայ՝ 5, կողմ՝ 70,  որոշումը ընդունուած է միաձայն:

Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային Ժողովի Նախագահն է Աղուան ՏՕՆԱԿԱՆԵԱՆԸ։

7 —  Լսեցին՝ Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան  Ազգային Ժողովի Խորհրդարանի Նախագահի ողջոյնի խօսքը:

Նախ ԱՀՀ ԱԺ նորընտիր Նախագահը ողջունեց ԱՀՀ Նախագահին, ԱՀՀ Կառավարութեան Վարչապետին, ԱՀՀ ԱԺ Պատգամաւորներուն, բոլոր ներկաներուն եւ հիւրերուն:

Ստանձնելով այս բարձր  կոչումը, իմ խորին շնորհակալութիւնը կը յայտնեմ բոլորիդ, եւ հաւատացած եղէք որ, Ազգային ժողովի բոլոր աշխատանքները պիտի ըլլան թափանցիկ եւ հասանելի բոլորին, բոլոր այն անձերուն՝ որոնք հետաքրքրուած են Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան թէ կառուցողական եւ թէ զարգացման առաջընթացով:

Ազգային Ժողովի աշխատանքները  պիտի ըլլան ԱՀՀ Սահմանադրութեան համապատասխան։

8 –Լսեցին՝ Արեւմտյան Հայաստանի Հանրապետութեան  Ազգային ժողովի Նախագահի առաջարկը, կապուած ԱՀՀ Ազգային Ժողովի Փոխնախագահներու ընտրութեան մասին, առաջարկուեցաւ 4 Փոխնախագահ։

Ռոբերտ Սուլահեանը Բէյրութէն, Լիդիա Մարկոսեանը Լիոնէն, Սիմօն Տարօնեանը Ժընեւէն, Սեդա Միքայէլեանը Երեւանէն։

Քննարկուեցաւ առաջարկուած թեկնածուներու թեկնածութիւնը։

Որոշեցին՝ հաստատել առջարկուած թեկնածուները, որպէս Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան  Ազգային ժողովի փոխնախագահներ:  

Քուէարկութեան արդիւնքները,

Դէմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0, բացակայ՝ 5, կողմ՝ 72,  որոշումը ընդունուած է միաձայն:
 

9-Լսեցին՝ Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան  Ազգային Ժողովի-Խորհրդարանի  մշտական յանձնաժողովներուն մասին:

Որոշեցին՝ հաստատել

Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային ժողովի-Խորհրդարանի հետեւեալ մշտական յանձնաժողովները.

9.1-Ներքին գործոց, Պատգամաւորական խորհուրդի եւ Խորհրդարանի հաղորդակցութեան քարտուղարութեան, էթիկայի Յանձնաժողով։

9.2-Իրաւաբանական յանձնաժողով։

9.3–Արտաքին գործոց, եւ այլ երկիրներու Խորհրդարաններուն հետ յարաբերութիւններու Յանձնաժողով։

9․4 -Հայրենակցական, համայնքային եւ հայրենասիրական հասարակական միութիւններու Յանձնաժողով։

9․5- Ֆինանսական, տնտեսական եւ զարգացման հարցերով զբաղուող Յանձնաժողով,

9․6 — Կրթութեան եւ գիտութեան հարցերու Յանձնաժողով։

9․7 – Մշակոյթի, արուեստի, ազգային ժառանգութեան եւ աւանդական հմտութիւններու հարցերու Յանձնաժողով։

9․8 — Ընտանիքի, կանանց եւ առողջապահութեան հարցերու Յանձնաժողով։

9․9 – Մանկութեան եւ մարզական  հարցերու Յանձնաժողով։

9․10 – Վետերաններու, վաստակաւորներու եւ Հաշմանդամներու հարցերու Յանձնաժողով։

9․11-Պաշտպանութեան եւ Անվտանգութեան հարցերու Յանձնաժողով։

Քուէարկութեան արդիւնքները,

Դէմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0 բացակայ՝ 2, կողմ՝ 72,  որոշումը ընդունուած է միաձայն:
 

10 -Լսեցին՝ Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային ժողովի մշտական Յանձնաժողովներու անդամներու ընտրութեան մասին:

Որոշեցին՝ ընտրել Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան  Ազգային ժողովի մշտական Յանձնաժողովներու անդամները:

10.1 —  Ներքին գործոց, Պատգամաւորական խորհուրդի եւ Խորհրդարանի հաղորդակցութեան քարտուղարութեան, էթիկայի Յանձնաժողովին համար ընտրուեցաւ 17 Պատգամաւոր։

10.2 — Իրաւաբանական Յանձնաժողովին համար ընտրուեցաւ 3 Պատգամաւոր։  

10.3 – Արտաքին գործոց, եւ այլ երկիրներու Խորհրդարաններուն հետ յարաբերութիւններու Յանձնաժողովին համար ընտրուեցաւ 7 Պատգամաւոր։

10.4 — Հայրենակցական, համայնքային եւ հայրենասիրական հասարակական միութիւններու Յանձնաժողովին համար՝ 6 Պատգամաւոր։

10.5 —  Ֆինանսական, տնտեսական եւ զարգացման հարցերով զբաղուող  Յանձնաժողովին համար ընտրուեցաւ 7 Պատգամաւոր։

10.6 —  Կրթութեան եւ գիտութեան հարցերու Յանձնաժողովին համար ընտրուեցաւ 6 Պատգամաւոր։

10.7 —  Մշակոյթի, արուեստի, ազգային ժառանգութեան եւ աւանդական հմտութիւնների հարցերու Յանձնաժողովին համար ընտրուեցաւ 2 Պատգամաւոր։

10.8 — Ընտանիքի, կանանց եւ առողջապահութեան հարցերու Յանձնաժողովին համար ընտրուեցաւ —

10․9- Մանկութեան եւ մարզական  հարցերու Յանձնաժողովին համար ընտրուեցաւ 7 Պատգամաւոր։

10․10- Վետերաններու, վաստակաւորներու եւ Հաշմանդամներու հարցերու Յանձնաժողովին համար ընտրուեցաւ 2 Պատգամաւոր։

10․11- Պաշտպանութեան եւ Անվտանգութեան հարցերու Յանձնաժողովին համար ընտրուեցաւ 10 պատգամաւոր։

Քուէարկութեան արդիւնքները,  

Դէմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0, բացակայ՝ 5, կողմ՝ 72,  որոշումը ընդունուած է միաձայն:

11 Յայտարարուեցաւ, Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային Ժողովի Խորհրդարանի Երկրորդ գումարման 1-ին նստաշրջանին կատարուած աշխատանքները  գնահատուած են ԳԵՐԱԶԱՆՑ։

12 — Հնչեց Արեւմտեան Հայաստանի հանրապետութեան Օրհներգը։

13- Ժամը 20։00-ին նիստը աւարտուեցաւ։

ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ԳՈՒՄԱՐՄԱՆ 1-ԻՆ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԸ ՓԱԿՈՒԱԾ Է։

 

 

Աղուան ՏՕՆԱԿԱՆԵԱՆ

Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) Նախագահ

 

Input your search keywords and press Enter.