Մահացեր է Մկրտիչ (Մայք) Քազանճեանը

3 Փետրուար 2019-ի առաւօտեան ժամերուն, Երեւանի մէջ, յետ երկարատեւ հիւանդութեան՝ 65 տարեկանին կեանքէն հեռացաւ ընկեր Մայք Գազանճեան, Հայաստանի Ազատագրութեան Հայ Գաղտնի Բանակի նախաձեռնած ազատագրական պայքարին զինուորագրուած գործօն անդամներէն, գաղափարի եւ գործի մատիկ մը, որ իր նշանակելի ներդրումը ունեցաւ կազմակերպութեան ծաւալած զինեալ պայքարի ոլորտին մէջ:

Մէկը անոնցմէ, որոնք գործեցին լուռ ու թաքուն, անխօս եւ անշահախնդիր: 
Ան եօթանասունականներու վերջաւորութեան եւ ութսունական թուականներու սկիզբը, հանդիսացաւ նահատակ Փիէր Կիւլիւմեանի անմիջական գործակիցը եւ զինակիցը:
Միշտ մնաց անխախտ իր սկզբունքներուն եւ համոզումներուն մէջ, անխորտակելի հաւատքով նուիրուած հայկական բռնագրաւեալ հողերու ազատագրման գաղափարին:
Թող հայրենի հողը թեթեւ ըլլայ վրադ, գաղափարի եւ գործի անմնացորդ նուիրեալ՝ անվեհեր ընկեր:  

Input your search keywords and press Enter.