Պրովանս-Ալպ-Կոտ դ’Ազուրի շրջանը կը յիշէ …

ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ — Ֆրանսայի մէջ Հայոց ցեղասպանութեան զոհերու յիշատակման 104-րդ տարելիցին՝ Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Խորհուրդի Նախագահ Արմենակ ԱԲՐԱՀԱՄեԱՆԻ, Գնդապետ Լեւոն Ժիլբերտ Մինասեանի, ՄԱԺԿ-ի Նախագահ Կարօ Յովսէփեանի, CCAF-Հարաւ-ի Նախագահ Աննի Ստեփանովի եւ այլ բազմաթիւ անձերու ներկայութեամբ՝ Պարոն Ռենօ Մուսէյէրը, Ալպ-Կոտ դ՛Ազուրի շրջանի Նախագահը կատարեց յիշատակի ցուցանակի բացումը՝ Ռէժիոն հիւրանոցի ճակատին, այսօր` Ուրբաթ, 2019 Ապրիլ 12-ի ժամը 18:30-ին:

Input your search keywords and press Enter.