Գիտական-գեղարուեստական միջոցառում Կոմիտասի 150-ամեակին առթիւ

24-25 Մա­յիս Ուրբաթ եւ Շա­բաթ օրե­րուն Ղա­լաթիոյ եր­բեմնի Յու­նաց նա­խակրթա­րանին մէջ տեղի կ՛ունենայ «Կո­միտա­սեան օրեր» անունով նա­խագի­ծը։ 24 Մա­յիս Ուրբաթ երե­կոյ ժա­մը 18.00-ին երաժշտա­գէտ Տոց. Պուրճու Եըլ­տը­զի բաց­ման ճա­ռին կը յա­ջոր­դէ «Կո­միտա­սի քրդե­րէն, հա­յերէն եւ թրքե­րէն եր­գե­րու ընտրա­նի, Եր­գա­րան» խո­րագ­րեալ ասու­լի­սը, որու ատե­նախօս­ները դար­ձեալ Պուրճու Եըլ­տըզ եւ Արի Հեր­կելն են։

25 Մա­յիս Շա­բաթ օր ժա­մը 11.00-ին Սուրբ Եր­րորդու­թիւն եկե­ղեց­ուոյ դպիր­նե­րէն Մու­րատ Իչ­լի­նալ­չա կը զե­կու­ցէ «Հայ եկե­ղեցա­կան երաժշտու­թեան մէջ Կո­միտաս վար­դա­պետի ժա­ռան­գը» բնա­բանով եւ կա­տարումնե­րով կը ներկայանան կատարումներով։

 

Input your search keywords and press Enter.