Լոյս տեսեր է Հայրենիք պաշտօնաթերթի 12-րդ համարը

   15 Յունիս 2019-ին —  Լոյս տեսաւ Արեւմտեան Հայաստանի

Հանրապետութեան ամենամսեայ պաշտօնաթերթի 12-րդ Թիւը:

Պաշտօնաթերթը պարբերաբար պիտի հրատարակուի ամեն ամսու սկիզբը արեւմտահայերէնով:

Մօտ ապագային լոյս պիտի տեսնեն նաեւ Թրքերէն եւ Անգլերէն տարբերակնեը:

Յետադարձ կապի համար գրեցէք հետեւեալ հասցէով.

http://www.western-armenia.eu/stat.gov.wa/arm/Bachdonatert/Arevmdyan-Hayasdan-Bachdonatert-n12.pdf

Input your search keywords and press Enter.