Կետ 9 :

Ռասիզմի, ցեղային խտրականութեան, այլատեացութեան եւ անհանդուրժողականութեան բոլոր ձեւերը կապուած  Դուրբանի հռչակագիրի եւ Գործողութիւններու ծրագիրի իրականացման հետ —

Մենք մեծ նշանակութիւն կոտանք այս կէտի ընդունման,  այն հանգամանքով, երբ բնիկ ժողովուրդները յատկապէս hիւսիսային եւ հարաւային Ամերիկայի հնդիկ  ժողովուրդները, ինչպէս նաեւ Արեւմտեան Հայաստանի հայերը, կր շարունակեն տառապիլ եւ զոհ երթալ ռասիզմի բոլոր դրսեւորումներուն։

Ռասիզմը կ’առաջանայ այն պարագային, երբ առկայ է գերիշխանութիւն։

Այնուամենայնիւ, այն ժողովուրդները, որոնց մասին այստեղ կը խօսինք’ գաղութացուած ժողովուրդներ են, իսկ գաղութացուած ժողովուրդները որեւ գերիշխանութեան տակ գտնուող սովորական ժողովուրդներ չեն, անոնք ռասիզմի եւ խտրականութեան զոհեր են, ինչպէս նշուած է Դուրբանի հռչակագիրի 14-րդ յօդուածով:

Գաղութային համակարգի տակ կը դադարին մարդ ըլլալէ:

Ես կը ցանկանայի յարգանքի տուրք մատուցել Ֆրանց Ֆանոնի տեսութեան, որու բովանդակութիւնը հետեւեալն է՝ ձեզ կը զրկեն մարդկութեան բնորոշ բոլոր յատկանիշներէն։

Ժողովուրդի մը գաղութացումը, անոր մշակոյթին եւ գոյութեան հետ կապուած ամեն ինչ վերացնելու բացարձակ փորձ է:

Գաղութատիրութեան ուժը՝ թերարժէքութեան զգացողութեան զարգացումն է։ 

Օրինակ` հայ ըլլալը « Թիւրքիոյ մէջ» վիրաւորանք կը համարուի:

Աւելին, գաղութային վարչակարգը՝ բռնութեան հետեւանքով յառաջացող վարչակարգ է, որ կրնայ շարուանկական բնոյթ ունենալ։

— ամենօրեայ բռնութեան դրսեւորումներ 

—  բռնութիւն անցեալի դթմ․ կը մերժէ ամբողջ ժողովուրդի մը պատմութիւնը,  կը ժխտէ իր կատարած յանցագործութիւնները, ցեղասպանութիւնը:

—  բռնութիւն ապագային դէմ, այսինքն ` թոյլ չտալ ժողովուրդին որոշելու իր ապագան:

Հետեւաբար, մենք պէտք է խնդրենք վերջ դնել գաղութային որեւէ ռեժիմի:

Input your search keywords and press Enter.