Արեւմտեան Հայաստանը միջազգային օրակարգի ճանապարհին

ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ — Յունիսի 28-էն Յուլիսի 2-ն, Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետ Գառնիկ Սարգիսեանը աշխատանքային առաքելութեամբ այցելեց Իտալիա, որտեղ ունեցաւ շարք մը հանդիպումներ թէ Իտալաիոյ եւ թէ Եւրոպական ազդեցիկ երկրի մը անձնաւորութիւններուն հետ: 

Խօսակցութիւններու հիմնական նիւթն էր “Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան վերականգնումը ըստ միջազգային իրաւունքներուն, եւ անոր անդրադարձը միջպետական փոխադարձ շահերուն վրայ”:

Վարչապետ Սարգիսեանն իր զրուցակիցներուն մանրամասնօրէն ներկայացուց Արեւմտեան Հայաստանի պետական կառոյցի համապարփակ պատկերացումները՝ թէ Միջին Արեւելքի եւ թէ միջազգային ապագայ քաղաքական եւ տնտեսական միջպետական յարաբերութիւններուն վրայ անոր դրական անդրադարձներուն մասին, եթէ Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան վերականգնումը դառնայ միջազգային համաձայնութեան առարկայ:

Վարչապետ Սարգիսեանի առաջարկները մեծ հետաքրքրութեամբ ընդունուեցան նիստերուն ներկայ բոլոր կողմերու ներկայացուցիչներէն: Անոնք նոյնիսկ լրացուցիչ միտքերով հարստացուցին զրոյցը, մանաւանդ երբ բոլոր կողմերու փոխադարձ շահերն ու ներկայ այլազան խնդիրներու գործնական լուծմներու հնարաւորութիւնները յստակօրէն դրուեցան քննարկուած ծրագիրին մէջ:

Հանդիպումներուն ընթացքին քննարկուեցան նաեւ շարք մը տնտեսական ծրագիրներ՝ որոնք արդէն պատրաստ են մեկնարկելու:

Input your search keywords and press Enter.