Նախագահ Արմենակ Աբրահամեանը ՄԱԿ-ի Բնիկ ժողովուրդներու իրաւունքներուն հարցերով փորձագիտական մեքանիզմի 12-րդ նստաշրջանին

ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ – Այս տարի կրկին անգամ նախագահ Արմենակ Աբրահամեանը որոշեր է մասնակցիլ ՄԱԿ-ի Բնիկ ժողովուրդներու իրաւունքներուն վերաբերող փորձագիտական մեքանիզմի 12-րդ նստաշրջանին:

ՄԱԿ-ի շրջանակներէն ներս այս պատմական մասնակցութիւնը նպատակ ունի եւս մէկ անգամ յիշեցնելու ստախօսներուն, հերքողներուն, կեղծարարներուն, մանր գողերուն, որոնք ապօրինի կերպով կ՛օգտագործեն կամ իրենց կը վերագրեն Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Խորհուրդի աշխատանքները՝ հայ ժողովուրդին ապակողմնորոշելու եւ հայկական հարցին վերջ դնելու նպատակով, որովհետեւ Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային խորհուրդը մուտք կը գործէ աշխոյժ դիմադրութեան փուլ։

Արեւմտեան Հայաստանի հայերը կը ներկայացնեն հազարամեակներ շարունակ գոյութիւն ունեցող բնիկ ժողովուրդ մը, որ ենթարկուեր է ցեղասպանութեան եւ անօրինականօրէն զրկուեր է իր սեփական գոյքէն եւ իր պետականութիւնը կառուցելու կարգավիճակէն։

Այսօր օտար ուժերը, օգտագործելով որոշ հայ կոչուող նենգ անձեր՝ կը փորձեն վարկաբեկել Արեւմտեան Հայաստանի իշխանութիւնները, կը փորձեն յափշտակել Արեւմտեան Հայաստանի օրինական իշխանութիւնը կամ մշտապէս ոչնչացնել Արեւմտեան Հայաստանի հայերուն իրաւունքները։ Այս նենգ մարդիկ յայտնաբերուած են եւ ստիպուած պիտի ըլլան պատասխան տալու իրենց յանցաւոր գործողութիւններուն համար:

Եթէ աշխարհասփիւռ հայերը աշխուժօրէն չպաշտպանեն Արեւմտեան Հայաստանի եւ անոր հայ բնակչութեան իրաւունքները Արեւմտեան Հայաստանի պաշտօնական կառավարութեան հետ՝ ապա կարճ ժամանակահատուածի մէջ՝ այդ կրնայ աւարտն ըլլալ որեւէ ձեւի հայկական Պետականութեան։

ԿԷՏ 3․ Ուսումնասիրութիւն եւ խորհրդատւութիւն՝ բնիկ ժողովուրդներու իրաւունքներուն վերաբերեալ, անոնց սահմաններուն, գաղթին եւ տեղահանման խնդիրներով:

Շնորհակալութիւն Տիկին նախագահ, քանի որ առաջին անգամ է որ խօսք կ՛առնեմ, ուստի թոյլ տուէք շնորհաւորելու ձեզ՝ ձեր պաշտօնին նշանակուելուն առիթով։

Հռչակագիրն իր Յօդուած 10-ով յատկապէս կը նշէ.- որ Բնիկ ժողովուրդները չե՛ն կրնար պարտադրաբար տեղահանուիլ իրենց հողերէն կամ տարածքներէն․․․: 

Հետեւաբար, կրնանք ըսել, որ գոյութիւն ունի բնիկներու տարածքային ամբողջականութիւն մը, ի հակադրութիւն «տարածաշրջանային միասնութեան», որ չի կրնար դառնալ արհեստական սահմաններու ենթակայ՝ առանց անոնց նախնական ազատ եւ գիտակցաբար տուած համաձայնութեան, անմիջականօրէն կապուած բնիկ ժողովուրդներուն կամ ազգերուն հետ: Ըսել կ՛ուզէ, գործ ունինք հազուագիւտ կառուցուածքի մը հետ, որպէս բնիկներու Պետականութիւն:

Այնուամենայնիւ, կը ցանկանամ նշել, որ այդ արհեստական սահմանները հիմնապէս բնիկներու տարածքներու գաղութացման հետեւանքն են։

Երբ խօսքը կը վերաբերի գաղթին կամ բնիկ ժողովուրդներու տեղահանման, ապա այդ աւելի շատ բնիկ ժողովուրդներու վերացման, տարրալուծման եւ ձուլման հարցն է, այդպիսով նաեւ արտագաղթի, որ չի կրնար անհետեւանք մնալ մշակոյթի բնագաւառէն ներս  նոյնպէս, որ կ՛իւրացուի կամ կ՛ոչնչացուի առհասարակ։ 

Իրապէս, չի կրնար բնիկ բնակչութեան արտագաղթ տեղի ունենալ, եթէ ան չպարտադրուի։ Բնիկ ժողովուրդի հարկադիր արտագաղթը կը համընկնի «տեղահանութեան» հետ:

Մասնաւորապէս, այս տարի «Թրքական արխիւներուն զարգացումը, եւ անոնց ազդեցութիւնը պատմական հետազօտութիւններուն վրայ» նիւթին վերաբերող ժողովին իր ելոյթին նախագահ Էրդողանը յիշեցուց, որ  հայերու տարհանումը (այսինքն, արտաքսումը) ողջամիտ միջոց էր:

Սա համարժէք է անոր, որ թրքական կառավարութիւնները յաջողութեամբ կրցան ազատուիլ Արեւմտեան Հայաստանէն եւ հայերէն, առանց անոնց նախնական համաձայնութեան, ինչը անոնք ընդունած պէտք է ըլլային` գիտակցուած եւ ազատ կամարտայայտութեամբ:

Միջազգային իրաւունքի Պայմանադրութեան 2-րդ յօդուածով՝ Ցեղասպանութիւնը կը նշանակէ որեւէ գործողութիւն, որ կատարուեր է ազգային, էթնիկ, ռասայական կամ կրօնական խումբերը ամբողջութեամբ կամ մասամբ ոչնչացնելու մտադրութեամբ։

Այս պարագային «տեղահանութիւն» բառը կը նշանակէ դէպի Միջագետքի անապատները հազարաւոր բնիկ հայերու կանխամտածուած ձեւով տեղահանումն ու սպաննութիւնը: Հասկնալի է հայերու դիմադրութիւնը, որոնք չեն ցանկացած տարանջատուիլ, եւ հակադրուեր են ձուլման կամ բռնի վերափոխման Թրքական քաղաքականութեան, այն բանէն ետք, երբ իրենց հայրենիքը՝ Արեւմտեան Հայաստանը, ճանչցուեր է որպէս անկախ եւ ինքնիշխան պետութիւն, Դաշնակից տէրութիւններու Գերագոյն Խորհուրդին կողմէ, առաջին անգամ 1919 թուականին, երկրորդ անգամ 1920 թուականին: 

 

Շնորհակալութիւն Տիկին  նախագահ,

 

Արմենակ Աբրահամեան

Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային խորհուրդի նախագահ

Input your search keywords and press Enter.