Գենի հետազօտութիւն անցնող թիւրքերուն մէկ մասը կը պարզուի, որ հայկական ծագում ունի

«Աշխարհի միլիոնաւոր մարդիկ գենի (ԴՆԹ-ի) հետազօտութիւն կ՛անցնին՝ պարզելու իրենց նախնիներուն ծագումը: Թիւրքիոյ մէջ այդ հետազօտութիւնը արգիլուած է, սակայն արտասահման մեկնած բազմաթիւ թիւրքեր, նշեալ գենետիկ հետազօտութիւնը անցնելով, կը պարզեն որ իրենց նախնիները հայեր, հրեաներ կամ կարմրամորթներ են»,- կը գրէ ազատական ուղղուածութիւն ունեցող «Ahval» թրքալեզու կայքի վերլուծաբան Սիբէլ Էքինը:

Նիւթն աւելի մանրամասն կրնաք կարդալ մեր կայքէն  վաղը։

Input your search keywords and press Enter.