Արեւմտեան Հայաստանի կառավարութեան պաշտօնական հաղորդագրութիւնը

Արեւմտեան Հայաստանի Կառավարութիւնը ջերմօրէն կ’ողջիւնէ ԱՄՆ-ի Սենատին կողմէ արտայայտուած այս հայանպաստ, եւ յատկապէս՝ մարդկային կեցուածքը:

ԱՄՆ-ի Կոնգրեսին կողմէ երբ մեծամասնութեամբ ընդունուեցաւ H. Res. 296 թիւը կրող նոյն բանաձեւը, տեղեկացուած էինք որ զոյգ բանաձեւերը՝ (Joint Resolution) «Համատեղ բանաձեւ»-ի կարգավիճակի են, որոնք երկու պալատներուն կողմէ ընդունուելով կը դառնան ԱՄՆ-ի օրէնքի անբաժանելի մէկ մասը: Մինչ անոնք (Simple Resolution) «Պարզ բանաձեւ»-ի բնոյթն ունին՝ եւ երբէք չեն դառնար օրէնք: Այսինքն իրաւական տեսանկիւնէն՝ այս ճանաչումը սոսկ բարոյեական է եւ չունի որեւէ իրաւաքաղաքական ոյժ:

Յամենայնդէպս, մենք սոյն քայլը կը համարենք կարեւոր զարգացում մը Արեւմտեան Հայաստանի իրաւունքներու վերականգման գործընթացի ճանապարհին, ինչը քաղաքական որդեգրումի կը կարօտի ոչ միայն ԱՄՆ-ի կողմէ՝ այլեւ միջազգային այլ ազդեցիկ պետութիւններու կողմէ:

Յարգելի հայրենակիցներ, Արեւմտեան Հայաստանի Կառավարութիւնը մինչ կ’ողջիւնէ Արեւմտեան Հայաստանի ինքնիշխանութիւնը հաստատող որեւէ դրական քայլ՝ միւս կողմէ կը ցանկանայ որ Հայ հասարակութիւնը ճիշտ ձեւով ընկալէ իր ազգային հարցերուն առնչուող անցուդարձերը: Այս պարագային կարեւոր է զանազանել, որ լոկ ցեղասպանութեան ոճիրները կանխարգիլելու նպատակով արձակուած ցեղասպանութեան ճանաչումը լրիւ կը տարբերի՝ իրաւունքներու վերականգնման միտումով մշակուած եւ ընդունուած ճանաչման բանաձեւերէն: Հայութիւնը երկուքն ալ կ’ողջունէ, բայց մեզի պէտք եղածը երկրորդն է այսօր:

Արեւմտեան Հայաստանի Կառավարութիւնը այս բարի առիթով՝ անգամ մը եւս կոչ կ’ուղղէ Ամերիկայի Միացեալ Նահանքներու կառավարութեան, անյապաղ կերպով ԱՄՆ-ի քաղաքական օրակարգին մէջ ներառնելու ԱՄՆ-ի 28-րորդ նախագահ Վուդրօ Ուիլսոնի իրաւարար վճիռը, որ արդէն իսկապէս մաս կազմած է ԱՄՆ-ի օրէնքին, եւ որու 100 ամեակը շուտով պիտի նշուի 22 Նոյեմբեր 2020-ին:

Եթէ ԱՄՆ-ը, եւ այլ ազդեցիկ պետութիւններ, իսկապէս մտադիր են իրենց խիղճին պարտքը մատուցելու ոչ միայն Հայ ազգին՝ այլեւ ամբողջ մարդկութեան դիմաց, ու անկեղծօրէն կը ձգտին գործնական քայլ մը կատարելու ցեղասպանութիւններու ոճիրի կանխարգիլման ի նպաստ՝ ապա ամենաճշմարիտ քայլը պիտի ըլլայ վերականգնել 19 Յունուար 1920-ին միջազգային ճանաչում ստացած Արեւմտեան Հայաստանի պետութիւնը: Միայն այս ձեւով է որ մարդկութեան պատմութիւնը կրնայ վկայել թէ ինչքան ալ ժամանակ անցնի՝ մարդկութեան դէմ կատարուած ոճիրները անպատասխան չեն մնար, եւ թէ ոչ մէկ ոճիր՝ ինչքան ալ կատարելագործուած եւ հովանաւորուած ըլլայ, չի կրնար ողջ բնիկ ազգի մը զրկել իր կենսական իրաւունքներէն, մայրենի հողէն ու ինքնիշխանութենէն:

Եթէ ձեւաւորուող նոր աշխարհին մէջ միջազգային օրէնքը իսկապէս պիտի գերակայէ՝ ապա ան պիտի սկսի անկախ եւ ինքնիշխան Արեւմտեան Հայաստանի Պետութեան վերականգնումով, աշխարհի բոլոր արդար տիրութիւններու ջանքերով եւ անկեղծ վճռակամութեամբ: 

Input your search keywords and press Enter.