Արեւմտեան Հայաստանի պաշտօնական պատուիրակութեան այցը՝ Սեւրի Յախճապակիի թանգարան

Արեւմտեան Հայաստան — Արեւմտեան Հայաստանի պատուիրակութիւնը, որու կազմին էին  նախագահ Արմենակ Աբրահամեանը, պատգամաւորներ Վրէժ Աբրահամեանը, Բասսամ Թահհանը եւ Լէոնարդօ Պասմաջեանը՝ Յունուարի 25-ին, Շաբաթ օրը այցելեր է Սեւրի Յախճապակիի Թանգարան, ուր ստորագրուեր է Սեւրի պայմանագիրը 1920-ի Օգոստոս 10-ին: 

Այս բացառիկ այցով հնարաւորութիւն ունեցանք գտնուելու այն տեղը, ուր Սեւրի Պայմանագիրի ստորագրման պահին գտնուեր են Դաշնակից եւ անոց միացած տէրութիւնները, ներառեալ Հայաստանի (Արեւմտեան) պատուիրակութիւնը:

Անմոռանալի պահ էր՝ նոյնիսկ հարիւր տարի անց …

Input your search keywords and press Enter.