Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Անկախութեան եւ Սեւրի դաշնագիրի 100 ամեակին

Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Անկախութեան եւ Սեւրի դաշնագիրի 100 ամեակին առթիւ, լոյս տեսաւ Վարչապետ Գառնիկ Սարգիսեանի՝ «Արեւմտեան Հայաստանը՝ Միջին Արեւելքի Ինքնիշխանութեան, Անվտանգութեան եւ Կայունութեան բանալին է» գիրքը, Արաբերէն լեզուով:

http://www.western-armenia.eu/news/Actualite/2020/Western_Armenia_The_key_to_Sovereignty_Security_and_Stability_in_the_Middle_East.pdf

Սոյն հատորը, իւրայատուկ աշխատանք մըն է զոր առաջին անգամ ըլլալով կը ներկայացնէ Արեւմտեան Հայաստանի հայութեան ազգային, քաղաքական եւ ռազմավարական իսկական դէմքը: Ան, առաջին հերթին ուղղուած է տարածաշրջանի արաբախօս մտաւորականութեան եւ քաղաքական ու հասարակական գործիչներուն, եւ ապա ողջ աշխարհին՝ ներկայացնելով Արեւմտեան Հայաստանի վերականգման հետեւանքներն ու ապագայ հնարաւորութիւները թէ՛ տարածաշրջանի եւ թէ՛ ողջ աշխարհի խաղաղութեան եւ կայունութեան համար:

Գիրքը կը բաղկանայ հիմնական եօթ գլուխներէ, որոնք են.

  1. Միջին Արեւելքը միջազգային քաղաքականութեան առանցքին
  2. Ակնարկ՝ Միջին Արեւելքի հայութեան պատմութեան
  3. Հայերը՝ ներկայ (Արեւելեան) Հայաստանի եւ գրաւեալ Արեւմտեան Հայաստանի միջեւ
  4. Թիւրքիոյ (տարածաշրջանային) դերը, եւ Արեւմտեան Հայաստանի դերի բացակայութիւնը
  5. Արեւմտեան Հայաստանի եւ անոր գործօն դերի վերականգնումը տարածաշրջանէն ներս
  6. Արեւմտեան Հայաստանը՝ իրաւունքներու եւ անոնց գործնական իրագործման միջեւ
  7. Արեւմտեան Հայաստանի եւ Կիլիկիոյ ազատագրումէն յետոյ՝ ի՞նչ

 

Այս եզակի աշխատանքը, ընթերցողին բազում եւ փաստացի տեղեկութիւններ  կը տրամադրէ, որոնք նորութիւններ են նոյնիսկ հայ հասարակութեան համար, այդ պատճառով իսկ ան մօտ ապագային պիտի թարգմանուի ու հրատարակուի նաեւ հայերէն լեզուով:

 

Input your search keywords and press Enter.