ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ — Սոյն թուականի Փետրուարի 23-ին Քուրմ Ղազար Սարգսեանի հրաւէրով տեղի ունեցաւ Արեւմտեան Հայաստանի Նախագահ Արմենակ Աբրահամեանի հանդիպումը Հայկեան միաբանութեան հետ: 

Հանդիպման սկիզբը Նախագահը համառօտ ներկայացուց իր կենսագրութիւնը, դրուագներ Արցախեան ազատամարտէն, ինչպէս նաեւ` Արեւմտեան Հայաստանի Կառավարութեան ստեղծման պատմութիւնը, այս տարուայ ընթացքին նախատեսուող յառաջիկայ ընելիքները, այնուհետեւ պատասխանեց Հայկեան Միաբանութեան հարցերուն:

Հանդիպման մասնակիցները պայմանաւորուեցան համատեղ աշխատանքներ իրականացնել Արեւմտեան Հայաստանի ազգաբնակչութեան շրջանին` Հայկեան  (ազգային) մշակոյթը տարածելու նպատակով,  ինչը պիտի նպաստէ Հայ ազգային զարթօնքին:  Հանդիպումները կը դառնան շարունակական: