ՄԱԿ-ի նախաձեռնութեամբ` ամբողջ աշխարհով մէջ Մարտի 20-ին կը նշուի Երկրի օրը (Earth Day): Ընդ որում, միջազգային տօներու օրացոյցով կայ Երկրի երկու օր` այսօրուանը կը նշուի գարնանային գիշերահաւասարի օրը, իսկ երկրորդը` Ապրիլի 22-ին: Առաջինն ունի խաղաղապահ եւ մարդասիրական ուղղուածութիւն, երկրորդը` բնապահպանական:

Մարտի 20-ի ամսաթիւը Երկրի օրուան համար ՄԱԿ-ի կողմէ 1971 թուականին ընտրուեր եւ պաշտօնապէս հաստատուեր է այն պատճառով, որ ան կը համընկնի գարնանային գիշերահաւասարին հետ, երբ մոլորակի կենսաբանական ռիթմը կը փոխուի եւ կը տեղափոխուի իր զարգացման նոր փուլին, երբ բնութիւնը կ՛արթննայ եւ կը թարմանայ, կը փոխանցէ Calend-ը:

Input your search keywords and press Enter.