Արիա-ն՝ եւ Վիշապի անտառը

Արիա-ն՝ եւ Վիշապի անտառը

Փաթիլիա Աբրահամեանը Կիրակի 11 Մարտին հրաւիրուած էր CBAF (Ֆրանսայի Հայերու Կապոյտ Խաչը) կազմակերպութեան Իսի լէ Մուլինոյի մասնաճիւղին կողմէ, որպէսզի ներկայացնէր Արիայի չորս ֆանտաստիք պատմուածքները։ Նախ եւ առաջ, ան ժամանակ տրամադրեց պատմելու համար Արիայի եւ Վիշապի անտառին մասին։ Այնուհետեւ, ան ամփոփեց...

Քեսապի Կարօտ. «Իմ Պապուկին Գիւղը ». Մարալ Սեւերեկլեան

Քեսապի Կարօտ. «Իմ Պապուկին Գիւղը ».  Մարալ Սեւերեկլեան

Ինձմէ շատ հեռու, բայց սրտիս մօտիկ, Միշտ աչքիս դիմաց, մտքիս մէջ տպուած, Իր օդը մաքուր, աղբիւրը զուլալ Արեւը պայծառ, դաշտերն միշտ դալար։   Մինչ հովն կը փչէ, ծառերն կը պարեն, Թիթեռն կը թռչի, թռչունը կ’երգէ, Յանկարծ մութ ամպերն, որ փայլատակին...

Input your search keywords and press Enter.