Անշպար եւ Անողոք Խօսք

Անշպար եւ Անողոք Խօսք

ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ՄԸ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆԸ ՈՂՋ ԵՐԿՐԻ ՄԸ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆԸ ՉԷ ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ — Կուսակցութիւններ կրնան խօսիլ ու գրել ամբողջ երկրի մը ամբողջ ժողովուրդին անունով` սակայն երբ ընտրուած չեն ամբողջ ժողովուրդին կողմէ, չեն կրնար ներկայացնել այդ ժողովուրդը իրաւականօրէն, եւ հետեւաբար՝ անոնց պատմական դէմքերը...

Input your search keywords and press Enter.