Daily Archives: Հուլիսի 12, 2018

ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՅԵՐՈԻ ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐ

ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՅԵՐՈԻ ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐ

Կէտ 7 — Միացեալ Ազգերի Կազմակերպութեան Հռչակագիրը՝ բնիկ ժողովուրդներու իրաւունքներուն մասին.- լաւ սովորոյթներ եւ փորձով ձեռք բերուած դասեր: Երկխօսութիւն բնիկ ժողովուրդներու իրաւունքներուն մասին յատուկ Զեկուցողի հետ՝ UNPFII-ի նախագահի, բնիկ ժողովուրդներու ժողովրդական կամաւորական հիմնադրամի ՄԱԿ-ի հոգաբարձուներու խորհուրդի եւ Կանանց նկատմամբ խտրականութեան...

10 Յուլիս 1841. Զմիւռնիայի հայկական թաղամասին հրկիզումը՝ թուրքերու ձեռամբ

10 Յուլիս 1841. Զմիւռնիայի հայկական թաղամասին հրկիզումը՝ թուրքերու ձեռամբ

10 ­Յու­լի­սին 1841-ին, թուր­քե­րը հրկի­զե­ցին Զ­միւռ­նիա քա­ղա­քին հայ­կա­կան թա­ղա­մա­սը։ Օս­մա­նեան ­Կայս­րու­թեան ա­րեւմտեան ա­փին՝ նա­ւա­հան­գիստ այդ քա­ղա­քը իր ժա­մա­նա­կին մի­ջազ­գա­յին ա­ռեւ­տու­րի ա­մէ­նէն ե­ռուն կեդ­րոն­նե­րէն էր, իր կա­րե­ւո­րու­թեամբ եւ գոր­ծառ­նու­թեանց ծա­ւա­լով միայն ­Կոս­տանդ­նու­պոլ­սոյ կը զի­ջէր։ Իսկ 1841ի վի­ճա­կագ­րա­կան տո­ւեալ­նե­րով՝ Զ­միւռ­նիա­յի 200.000 բնակ­չու­թեան...

Բնիկ Ժողովուրդներու եւ Արեւմտեան Հայաստանի ժողովուրդի Իրաւունքներու Փորձագիտական Մեքանիզմը

Բնիկ Ժողովուրդներու եւ Արեւմտեան Հայաստանի ժողովուրդի Իրաւունքներու  Փորձագիտական Մեքանիզմը

Տասնեւմեկերորդ նիստ՝ 9-էն 13 Յուլիս 2018 թ. Ներկայացուած է Արեւմտյան Հայաստանի խորհրդարանի պատգամաւոր եւ Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Խորհուրդի քարտուղար՝ Տիկին Լիդիա Մարգոսեանի կողմէ

Input your search keywords and press Enter.