Daily Archives: 5 Սեպտեմբերի, 2018

ՀԱՅՐԵՆԻՔ՝ Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան պաշտօնաթերթ

ՀԱՅՐԵՆԻՔ՝  Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան պաշտօնաթերթ

Երկուշաբթի 3 Սեպտեմբեր 2018 — Թիւ 3 3 Սեպտեմբեր 2018-ին — Լոյս կը տեսնէ Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան ամսական պաշտօնաթերթի նոր թողարկումի երրորդ թիւը: Պաշտօնաթերթը պարբերաբար պիտի հրատարակուի ամեն ամսու սկիզբը արեւմտահայերենով: Մօտ ապագային լոյս պիտի տեսնեն նաեւ Թրքերեն եւ Անգլերեն...

Վոլոդիա ԱՎԵՏԻՍԵԱՆ: Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային ժողովի 2018 թ․-ի ընտրութիւններու հերթական թեկնածուն

Վոլոդիա ԱՎԵՏԻՍԵԱՆ: Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային ժողովի 2018 թ․-ի ընտրութիւններու հերթական թեկնածուն

ԿԸ ՑԱՆԿԱՆԱՄ ԹԵԿՆԱԾՈՒ ԴԱՌՆԱԼ ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 2018-Ի ՕՐԻՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒՆ ՈՒՍՏԻ ԿԸ ԽՆԴՐԵՄ ՁԵԶՄԷ ԵՐԱՇԽԱՒՈՐԵԼ ԻՄ ԹԵԿՆԱԾՈՒԹԻՒՆԸ՝   ՀԵՏԵՒԵԱԼ ՁԵՒՈՎ Սեղմել տեղադրուած՝ տարբեր լեզուներով էլ. կապերէն մէկը, որտեղ կը գտնեք ձեր կողմէն ինձ երաշխաւորելու հայցաթերթիկը: http://www.western-armenia.eu/WAP/Candidat/Enregistrement-fr-arm.php http://www.western-armenia.eu/WAP/Candidat/Registration-en-ru.php http://www.western-armenia.eu/WAP/Candidat/Kayit-arab-turc.php http://www.western-armenia.eu/WAP/Candidat/Engrafi-grec-de.php...

Վաչէ ԱԿՈԲԵԱՆ: Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային ժողովի 2018 թ․-ի ընտրութիւններու հերթական թեկնածուն

Վաչէ ԱԿՈԲԵԱՆ: Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային ժողովի 2018 թ․-ի ընտրութիւններու հերթական թեկնածուն

ԿԸ ՑԱՆԿԱՆԱՄ ԹԵԿՆԱԾՈՒ ԴԱՌՆԱԼ ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 2018-Ի ՕՐԻՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒՆ ՈՒՍՏԻ ԿԸ ԽՆԴՐԵՄ ՁԵԶՄԷ ԵՐԱՇԽԱՒՈՐԵԼ ԻՄ ԹԵԿՆԱԾՈՒԹԻՒՆԸ՝   ՀԵՏԵՒԵԱԼ ՁԵՒՈՎ Սեղմել տեղադրուած՝ տարբեր լեզուներով էլ. կապերէն մէկը, որտեղ կը գտնեք ձեր կողմէն ինձ երաշխաւորելու հայցաթերթիկը: http://www.western-armenia.eu/WAP/Candidat/Enregistrement-fr-arm.php http://www.western-armenia.eu/WAP/Candidat/Registration-en-ru.php http://www.western-armenia.eu/WAP/Candidat/Kayit-arab-turc.php http://www.western-armenia.eu/WAP/Candidat/Engrafi-grec-de.php...

Input your search keywords and press Enter.