Պրոֆեսոր Ուղուր Ունգյորը անդրադարձել է ցեղասպանության տարիներին հայերի ունզերկման խնդրին

ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ— Ցեղասպանության կրթական ծրագրի շրջանակներում ելույթ է ունեցել պրոֆեսոր Ուղուր Ունգյորը ։ Թուրք պրոֆեսոր Ուղուր Ունգյորը ներկայացրել է վերջին տարիներին ցեղասպանության վերաբերյալ հրապարակված գրքերը, ցեղասպանության ժամանակ հայերի գույքերի բռագրավումը, «Ժամանակակից Թուրքիայի կազմավորումը»(The Making of Modern Turkey) և «Բռնագրավում և ավերում» (Confiscation and Destruction) գրքերը։

Նա նշել է, որ 1913-1950թթ․ Թուրքիայի իշխանությունները Արևմտյան Հայաստանի տարածքում շարունակել են Օսմանյան կայսրությունում իրականացվող ուծացման քաղաքականությունը։

ՈՒ․ Ունգյորը հիմք ընդունելով 10 տարվա ընթացքում կատարած ուսումնասիրությունները՝ հանրության ուշադրությունը կհրավիրի այն փաստի վրա, որ Հայերի նկատմամբ իրականացրած ցեղասպանությունը ավելի մեծ գործընթացի մի մասնիկն է։ Ելույթի վերջում կներկայացվի, որ արյունահեղության տարիներին պատմական շրջանների ոչնչացումը հանգեցրել է բազմամշակութային քաղաքների դատարկմանը, ինչն էլ, իր հերթին, նպաստել է ժամանակակից թուրքական ազգ-պետության ձևավորմանը։

Input your search keywords and press Enter.