Mesut Barzani, özerk Irak Kürdistanı bölgesinde ikinci referandumu gerçekleştirmeye hazır olduğunu söyledi.

25 Eylül 2017 tarihinde özerk Kürdistan cumhuriyetinin bağımsızlığı referandumunda bulunan, Kürdistan’ın eski hükümet yöneticisi ve Kürdistan Demokrat Partisi lideri Mesut Barzani, şimdi ise ikincisini gerçekleştirmeye hazır olduğunu belirtti.

Irak basınına yaptığı açıklamada Barzani, referandum gerçekleştirme fikrinin doğru olduğunu, geriye ise Kürtlerin referandumdan yana olup bunun gerçekleştirilmesini isteyip istemediklerini öğrenmek kalıyor dedi.

Barzani’nin bu önerisi ABD Dışişleri Bakanı Mayk Pompeyo ile yaptığı telefon konuşmasından sadece bir ay sonra, Irak’ın Kerkük ve Musul şehirlerinde yer alan birkaç terörist saldırılar sonrasında gerçekleşti.

İlk referandum Bağdat ve Erbil arasında gerginliği yol açmış ve Irak başbakanı tarafından geçersiz sayılmıştı. Irak başbakanı daha sonra bu referandumu düzenleyenler hakkında yaptırımlar uygulamaya başlamış ve sonuçların beyanı iptal edilene kadar Erbil ile diyaloğu kesmişti.

Haydar Al-Abad’ın aldığı, Kürdistan üzerinden uçuşların yasak bölge ilan edilmesi, tüm sınır geçişlerinin kapatılmasıyla ilgili cezai tedbirler, tüm bunların ve tartışmalı bölgelerin yönetiminin Irak merkezi hükümetine teslimine kadar devam edecekti.

Irak Yüksek Mahkemesi’nin referandumu reddetmesinin ardından Erbil eski konumuna geri döndü.

Bazı analistlere göre, şimdi partisinde başkanlık görevi almaya çalışan Mesut Barzani bazı tavizler elde etmek için tekrar referandum versiyonunu  ortaya çıkarıyor.

İlk Irak Kürdistanı’nın bağımsızlık konusundaki ilk tarihi referandumun yasal dayanağı Sevr Antlaşması’nın 64. Maddesidir.

Madde: 64 -Bu anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde, Kürt nüfusu, 62. maddede belirtilen topraklarda, , bu bölgelerdeki nüfusun çoğunluğunun Türkiye’den bağımsız olmasını isteğini Milletler Cemiyeti Konseyi’ne başvurursa ve eğer bu Konsey, nüfusun bağımsızlığı hak ettiğini ve eğer bu yönde karar verirse o zaman Türkiye teklifi hemen kabul etmek ve bu topraklardaki  tüm hak ve unvanlarından vazgeçmekle yükümlü olacaktır. Batı Ermenistan’ın 24 Haziran 2016’da Sevr Antlaşması’nı onaylamasıyla, Sevr Antlaşması aktif hale geldi.

Sevr Antlaşması’ndan sadece bir yıl üç ay sonra, 25 Eylül 2017’de gerçekleştirilen Kürdistan’ın bağımsızlığı ile ilgili referandum, yukarıda belirtilen maddeye uygun olarak yapıldı.

Input your search keywords and press Enter.