1840 tarihinde yer alan deprem sonucu Akori köyü kalın bir kaya tabakasının altına gömüldü. Venedik Mkhitaryanlar Birliği üyesi Sukiyas Yeprikyan’ın belirttiğine göre, köyün yok olmasının görgü tanıklarından biri, iki depremde yalnızca 121 kişinin hayatını kurtarmanın mümkün olduğunu ifade etti.

Akori-Ağrı ilk defa 5. Yüzyılda Ermeni tarihçi Ğazar Parbetsi tarafından anılmaktadır. İsa’dan Önce 2. yüzyılda Ermeni kralı Birinci Artavazd bu yörede ava çıktığı sırada kazara köyün yakınında bulunan derin çukurdan aşağı yuvarlandı. Ve köyün bulunduğu yer de böylece bölgede tanınmış oldu.

702 yılında Ermeniler Araplara isyan ettiler ve onları bu köyün yakınlarında yendiler. Akori, 10. Yüzyıldaki Orta Çağ’ın büyük bir dini ve idari merkez olarak kabul edildi. Yıkıcı depremden önce 1840’ta, köyde 300 evin, 200’ü Ermeni olan tescil edilmişti. Köyde Surp Aralelots Ermeni kilisesi bulunuyordu. Ayrıca köyde iki de okul bulunuyordu.

Input your search keywords and press Enter.