Lim adası, Van Gölü’nün kuzey-doğusunda, kıyıdan 1 km uzaklıkta bir adadır. Eskiden karaya bağlıydı ve suların yükselmesi sonucu adalaştı. Burada Nerses Moketsi 1622 yılında manastır inşa ettirmiş ve bu yapı 19. Yüzyıla kadar varlığını sürdürmüştür. Lim’deki manastır diye anılan mimari kompleks iki kilise, toplantı salonu, çan kulesi ve hücrelerden oluşuyordu. Ana kilise olan Surp Gevork kilisesi Katoğikos Zakariya tarafından 1310 yılında inşa edilmişti. Bu kilise kubbeli Haç şeklinde bir kilisedir. Kilisenin batı köşesinde, Hovhannes Mokatsi’nin girişimi sayesinde 1770 yılında inşa edilmiş bir dörtgen yapı  bulunmaktadır. Çan kulesi ise üç katlı ve taş çerçeveli, açık, ikinci katı ise kemerlidir. Oval duvardaki kapı mimar Sinon adlı toprak altında kalmış küçük kiliseye açılmaktadır. Bir zamanların manastırından kilisenin batı kısmındaki duvarı kalmıştır.

Ermenilere uygulanan büyük soykırım sırasında yaklaşık 12 bin kadın ve çocuk 3 gün içerisinde adaya ulaşmış bunların güvenliğini ise birkaç Ermeni fedayi birlikleri sağlamış.

Surp Kevorg Ermeni Kilisesi’nin kalıntıları hala adada korunmaktadır. Bu kilise 1305 yılında inşa edilmiş, ek yapıları ise 1621 ve 1766 yıllarında gerçekleştirilmiştir. Ayrıca birçok mezar ve haçkarlar korunmuştur.

Input your search keywords and press Enter.