Batı Ermenistan halkı gerçekleşecek Türk seçimlerine katılmamalı

Türkiye hükümeti yerel yönetimler seçimlerini 31 Mart’ta gerçekleştirmeyi öngörüyor.

Bu seçimler sadece Türkiye’de değil, işgal altındaki Batı Ermenistan bölgesinde de gerçekleşecek.

Böylece, Batı Ermenistan’ın  işgaline karşı politik çerçevede, Batı Ermenistan hükümeti, işgal altındaki Batı Ermenistan topraklarında yaşayan herkesi bu seçimlere katılmamaya çağırıyor.

Genel olarak, Batı Ermenistan halkının, 1907 Lahey Tüzüğünün 42. Maddesi uyarınca, işgalci Türk yöneticileri  tarafından önerilen diğer tüm seçimlere katılmama hakları bulunmaktadır.

Başka bir söylemle, savaş yoluyla toprak elde etme gibi bir belgeyle Batı Ermenistan’ın işgal altında tutulması, Birleşmiş Milletler Teşkilatı tüzüğünde önemli ilkelerden biri olarak yer alan 2. maddeyle kabul edilmemesi durumu, uluslararası hukuku ihlal etmiyor ve dahası Müttefik Devletler Yüksek Konseyi tarafından 1920 tarihinde resmen tanınmış devletin toprak bütünlüğünün işgal altında olduğunu onaylıyor.

Sonuç olarak, işgalci, topraklar üzerinde egemenliğe sahip olamaz.

İşgal, sadece geçicidir bir durumdur, işgalcinin hakları ise sınırlı ve o dönem için geçerlidir.

Input your search keywords and press Enter.