Resmi açıklama: Türklerle barışacaksanız kendi adınıza “barışın”, Pan-Ermeniliği alet etmeyin

Resmi açıklama:

Pan Ermeniliği suistimal ederek değil, kendi adınıza “barışın”.

Her hangi bir Ermeni organı tarafından düşman Türkiye ile ilişkileri doğallaştıran eylemi, Batı Ermenistan Hükümeti ve Ermeni halkı tarafından şiddetle kınanmakta ve reddedilmektedir.

Bu tür eylemler, Türkiyenin işgali altındaki Ermeni topraklarındaki yetkisini kanıtlar ve onaylar. Bu gibi hareketlerde bulunmaya hiçbir Ermeni tarafının hakkı yoktur.

Ermeni milletinde ister resmi ister kişisel, bu tür güçler varsa, 1.5 milyon Ermeni kurbanın ve Batı Ermenistan’a ait milyonlarca Ermeni’nin işgal edilen topraklarında Türk Hükümetini kabul edecek ve onaylayacaksa, bu güçler açıkça ve doğrudan bunu beyan etmelidirler. “Pan-Ermeni”, ve “Ulus adına” ve diğer isimleri kullanmadan,  kendi maskeleriyle, bu eylemlerinin ulusal ve tarihi sorumluluklarını ve sonuçlarını üstlenmelidirler.

İşgalci Türkiye ile mevcut ulusal sorunlarımızda, Yeravan’dan işgal edilmiş Van’a ulaşması kaç dakika sürer gibi sorular yoktur ve olamaz da.

Batı Ermenistan’ın Ermenileri için tek düşünce ne zaman Van’ın özgürlüğüne kavuşacağı ve orada Ermeni Hükümetinin kurulacağıdır.

Bu, hiçbir şekilde Batı Ermenistan Ermenilerini temsil etmeyen bir grup maceracı tarafından gerçekleştirilen açıkça ulusa  karşı bir komplodur.

Batı Ermenistan’ın yerli otokton Ermeniliğini “Spyurk-diyaspora” diye adlandıranlar sadece düşmanın politikasını uygular ve ayrıca hizmet ettikleri programlarından çok uzakta oldukları da açıktır.

Ulusal üstünlüğün üstünde kendi çıkarlarına sahip olanlar, kendi ulusal saygınlığının eksikliğini herhangi bir şekilde ifade etmekte özgürdürler, ancak “Pan-Ermeni” sözlerini kullanarak komplolarını saklamakta asla özgür değildirler.

Batı Ermenistan halkının haklarına yönelik bu düşmanca tutumda yer alan tüm taraflar sabrımızın tüm kırmızı çizgilerini aştı.

 

GARNİK SARGİSYAN:

Batı Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı

19 Haziran 2019

Input your search keywords and press Enter.