GLOBAL Yerli Halkların Yetkili Örgütü (GIPCA)’nın açıklaması

BATI ERMENİSTAN – GLOBAL Yerli Halkların Yetkili Makamı (GİPCA), Dünya Yerli Halkların Uluslararası Günü vesilesiyle, Ataberya’nın yani yerkürenin beş coğrafi bölgesinde yaşayan tüm yerli halkları selamlıyor.

GLOBAL Yerli Halkların Yetkili Makamı (GİPCA), egemen devletler ve/veya uluslar gibi yerli halklara, kendi kaderlerini tayin etme haklarını kullanmalarını sağlayacak, uluslararası liderlik sağlayan ve kendi bölgelerini kontrol etmeleri için bağımsızlık veren uluslararası bir idari kuruluştur.

Yerli halkların, toprakları, bölgeleri, su havzaları, hava alanları ve diğer tüm kaynaklarla bağlarını sürdürme ve güçlendirme hakları olduğu göz önüne alındığında, sorumluluklarını gelecek nesillere de devredebilirler.

GLOBAL Yerli Halkların Yetkili Makamı (GİPCA), yerli halkların siyasi amaçlar dahil olmak üzere, diğer halklarla ve kendi üyeleri ile ilişkiler ve ortaklıklar kurma ve geliştirme hakkına sahip olduğunu belirtir.

GİPCA ayrıca, yerli halkların, haklarını etkileyebilecek konularda, kendi seçtikleri temsilciler aracılığıyla, kendi yöntemlerine uygun karar verme hakkına sahip olduğunu kabul eder.

Yerli halkların, kurumsal yapılarını ve geleneklerini, alışkanlıklarını, prosedürlerini ve hukuk sistemini destekleme, geliştirme ve sürdürme haklarına sahip olduğunu göz önüne alarak GİPCA, kendi katılımı ve bir dizi Uluslararası Yerli Halk Örgütünün desteğiyle, bölünmez, kolektif, ahlaki, tarihi, mutlak ve kendi egemenlik hakları, toprakları, bölgeleri, su havzaları, hava alanları ve diğer tüm kaynakları üzerinde Abya Yala, Afrika, Asya, Avrupa ve Pasifik Okyanusu’nun yerli halklarının mandatını uzatmaya karar vermiştir.

Yukarıda belirtilenler ışığında, GİPCA, Yerli Devlet ve Milletler Birliği’nin kuruluşunu ilan eder.

Yerli Halkların devletlerinin ve Milletler Birliğinin düzenli oturumları yukarıda hatırlatılmış olan beş coğrafi alanda gerçekleşecektir.

Henüz GİPCA’ya üye olmayan yerli halklar, Yerli Halkların Devletlerine ve Milletler Birliğine üye olabilmek için derhal müracaat edebilirler.

Yerli Halklar Örgütleri (İPO), gözlemci statüsü için Uluslar Birliğine ve Yerli Halkların Devletleri’ne başvurabilirler.

Yerli Halklar Devletleri ve halkların kalıcı birliği faaliyetleri hakkındaki bilgiler, GLOBAL adlı Yerli Halkların Yetkili Makamının Facebook sayfasında yayınlanmaktadır.

Input your search keywords and press Enter.