Ermeni Lejyonun 100. yıldönümü

Ermeni Lejyonun 100. yıldönümü

Ermenilere karşı uygulanan Soykırım sırasında sürgün kafilelerinin yolları ağırlıklı olarak bugünkü Kuzey Suriye’de, ölüm kamplarında sonlanmış olsa da bir bölümü Ortadoğu’nun içlerine doğru ilerliyor, Musa Dağlılar ise deniz yoluyla Mısır’ın Port Said limanına ulaşıyordu. Mısır’daki Ermeniler, Fransız güçlerinin desteğiyle bir...

Mimar Dırtat

Mimar Dırtat

Mimar Tırdat, Bakraduni sülalesinin baş mimarıydı. O, mimarlık ve heykel alanında Ermeni Ortaçağında kompozisyon ilkelerinin oluşumu ve stilistik yönüne büyük katkı sağladı. Tırdat hakkında bize Asoğik adıyla da anılan tarihçi Taronlu Stepanos bilgiler sunmaktadır.  Ermenicenin yanı sıra Arapça ve Yunanca...

Van gölündeki Lim adası

Van gölündeki Lim adası

Lim adası, Van Gölü’nün kuzey-doğusunda, kıyıdan 1 km uzaklıkta bir adadır. Eskiden karaya bağlıydı ve suların yükselmesi sonucu adalaştı. Burada Nerses Moketsi 1622 yılında manastır inşa ettirmiş ve bu yapı 19. Yüzyıla kadar varlığını sürdürmüştür. Lim’deki manastır diye anılan mimari...

Input your search keywords and press Enter.