Վերյիշելով Հալուորիի Սուրբ Կարապետը

  • by Western Armenia, November 21, 2022 in Մշակոյթ
157 դիտում

Վերջերս ցուցադրութեան ներկայացուած Նե­­զահաթ Կիւնտողանի «Վան­­քի երեխաները» վերնագիրը կրող փաստագ­­րա­­­կան ֆիլմը կը պատ­­մէ Տեր­­սի­­­մ շրջա­­նի Հալ­ուո­­­րի քա­­ղաքի Սուրբ Կա­­րապետ վան­­քի տխուր ոդի­­սակա­­նը։ 

1915-ին յա­­ջոր­­դող տա­­րինե­­րուն Հալ­­ուորիի Սուրբ Կա­­րապետ վան­­քը ամ­­բողջ տա­­րածաշրջա­­նին մէջ կան­­գուն մնա­­ցած միակ աղոօ­թատե­­ղին էր, ուր  կ’այ­­ցե­­­լէին շրջա­­կայ­­քի քրիս­­տո­­­նեանե­­րը։ Վա­­նահայ­­րը ամէն կի­­րակի Սուրբ Պա­­տարագ եւ հո­­գեւոր ծա­­ռայու­­թիւն կը մատուցէր Տե­­­­րսի­­­մի  հա­­յու­­թեան։ Ար­­ժէ յի­­շել, որ Ցե­­ղաս­­պա­­­նու­­թենէն մա­­զապուրծ փրկուած բազ­­մա­­­թիւ հա­­յեր ապաս­­տա­­­նած են ալ­եւիաբ­­նակ այս գա­­ւառը, որ յա­­ջողած էր կո­­տորած­­նե­­­րէն հե­­ռու մնալ։ Սա­­կայն այս վայ­­րը 1937-էն ետք են­­թարկուեցաւ  ծանր հա­­լածան­­քի։ Թրքական կա­­ռավա­­րու­­թիւնը կ’ուզէր իր իշ­­խա­­­նու­­թիւնը պար­­տադրել տեր­­սիմցի­­ներուն վրայ։ Իսկ տեր­­սիմցի­­ները, հաւատարիմ մնալով հին աւան­­դութիւննե­­րուն,  կրցան իրենց բնօր­­րա­­­նին մէջ եր­­կար տա­­րիներ  կի­­սան­­կախ դրու­­թիւն պա­­հել։ Ահա այդ դրու­­թեան վերջ տա­­լու մի­­տու­­մով կազ­­մա­­­կեր­­պուեցան տխրահռչակ զի­­նուո­­րական գոր­­ծո­­­ղու­­թիւնները։ 

Այս փաստագրական ֆիլմով Նե­­զահաթ Կիւնտողանի պատմութիւնը կը սեւեռուի հայ ըն­­տա­­­նիքի մը բե­­կոր­­նե­­­րուն վրայ, որոնք 1938-ի կո­­տորած­­նե­­­րուն յա­­ջոր­­դող տա­­րագ­­րութիւննե­­րու ժա­­մանակ ցի­­րու­­ցան եղան Արեւմտեան Հայաստանի տար­­բեր շրջաննե­­­ր։