N°89 – 2021 Յուլիսի 07

Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Մշակոյթի  ժառանգութեան նախարար նշանակուելու վերաբերեալ 

Հանրապետութեան Նախագահը,

  • Հաշուի առնելով Սահմանադրութեան 76․13-րդ յօդուածը.
  • Հաշուի առնելով Սահմանադրութեան 77-րդ յօդուածը.

Հրամանագիր

Յօդուած 1. – Նշանակել Պրն․ Ռաֆֆի Քորթոշեանին որպէս Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Մշակոյթի  ժառանգութեան նախարար:

Յօդուած 2. – Որոշումը կը հրապարակուի Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան պաշտօնական տեղեկագիրին մէջ:

 Կարին, Յուլիսի 07, 2021

Արմենակ Աբրահամեան

Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Նախագահ