Արեւմտեան Հայաստանի Հանապետութեան նախագահ Արմենակ Աբրահամեանը Երեւանեան գրասենեակի մէջ ընդունեց Լենոնիտ եւ Արման Օնաններուն, Վազգեն Սիսլեանին եւ Սարգիս Ունանեանին։ Նախագահը հիւրերուն շնորհակալութիւն յայտնեց եւ պատուոգիրեր յանձնեց ազգանուէր գործունէութիւն ծաւալելու համար՝ Արցախեան առաջին ինչպէս նաեւ  երկրորդ պատերազմի ժամանակ կատարած ծառայութեան համար։

Արման Օնանը ընկերներու հետ միասին  պատերազմի ընթացքին հիմնականը նիւթական օգնութիւն ցուցաբերած է բանակին՝ Հայաստան եւ Արցախ ուղարկելով անհրաժեշտ սարքաւորումներ, հագուստ եւ տարբեր իրեր։ Խօսելով վերջին պատերազմին պատրաստ ըլլալու մասին, նշեց, որ հայկական կողմը  միանշանակ պատրաստ չէր, մեզ դեռեւս առաջին պատերազմէն ետք անհրաժեշտ էր ունենալ պրոֆեսիոնալ բանակ։ 

Լեոնիտ Օնանը՝ ով անուանակոչուած է ի պատիւ Լեոնիտ Ազգալդեանի, նշեց որ հպարտութեամբ եւ պատուով կը  կրէ այդ անունը։ Ան  խօսեցաւ Ֆրանսիայի մէջ ձեռնարկուած միջոցառումներու մասին նշելով, որ պատերազմի օրերուն իր ընկերներու հետ միասին թէ նիւթական թէ դրամական օգնութիւն հասցուցած են Հայաստան, տեղւոյն խումբերով պաշտպաներ են մեր մշակությաին ժառանգութիւնները թուրք-ատրպէյջանական վանտալիզմէն։

Վազգեն Սիսլեանը, անդրադառնալով պատերազմին, նշեց որ այս պարտութիւնը 30 տարուայ յաղթանակի ջախջախումն էր։ Այս պարտութիւնը չի նշանակէր, որ պէտք է համակերպուիլ անոր հետ, այլ պէտք է համախմբուիլ , հզօրանալ եւ պայքարիլ  ետ բերելու մեր կորսնցուցածը։