Հայաստանի Մխիթարեան կենտրոնի փոխտնօրեն հայր Գեւորգ Սարգսեանի նախաձեռնութեամբ Հայաստանի տարբեր մարզերու տասնեօթ պատանիներ մասնակցեցան Մատենադարանի մէջ «Մաշտոց» հիմնադրամի կողմէ իրականացուող «Ծաղկելու արուեստը» մանրանկարչութեան դասընթացքներուն:

Քառօրեայ դասընթացքի ընթացքին պատանիները ծանօթացան հայկական ձեռագրական արուեստի եւ մանրանկարչութեան առանձնայատկութիւններուն տեղեկութիւններ քաղեցին գրչութեան կենտրոններու, միջնադարեան պատկերագրութեան, գունապնակի, ինչպէս նաեւ պատկերներու իմաստներու եւ խորհուրդներուն մասին: