Արեւմտեան Հայստանի  շարք մը շրջաններու մէջ նախորդ օրերուն տեղացած անձրեւները հեղեղումներու պատճառ դարձած են։

Մասնաւորապէս Համշենի Ռիզեյի տարածաշրջանի շարք մը աւաններուն մէջ հեղեղումները դարձեր են հոսանքի անջատումներու եւ սողանքներու պատճառ։ Լեռնային շուրջ մէկ տասնեակ գիւղերու ճանապարհները փակ են։

Վանի Բերկրիի շրջանին  հեղեղումները  պատճառ դարձած են  նաեւ աւերածութիւններու, անյայտ կորած կը  համարուին 4 քաղաքացիներ,աւիրուեր են տասնեակ տուներ եւ ցանքատարածութիւններ։