Գալուստ Կիւլպէնկեան Հիմնարկութեան Հայկական Բաժանմունքը ուրախ է յայտարարելու որ Արեւմտահայերէնի Ծառադարանը (Treebank) թողարկուեցաւ 15 մայիս 2021-ին եւ այժմ առկայ է Universal Dependencies Consortium-ին մէջ։

Ծառադարանները անհրաժեշտ գործիքներ են լեզուի մը կենսունակութիւնը ապահովելու համար. անոնք կ’երաշխաւորեն որ լեզուաբանական եւ թեքնաբանական գիտութիւններու ոլորտներուն մէջ լեզուն քայլ պահէ արդի զարգացումներուն հետ։ Ծառադարաններու շնորհիւ, համակարգչային ծրագիրներ կը «մարզուին» որպէսզի ճանչնան նախադասութեան մը քերականական եւ լեզուական տարբեր տարրերը. այսինքն՝ ծրագիրը կը ճանչնայ բայը, գոյականը, առոգանութեան եւ կէտադրութեան նշանները եւ աւելին։

Այս նոր Ծառադարանը մշակած է ArmTDP խումբը, համաղեկավարութեամբ՝ Մարատ Եաւրումեանին (Երեւանի Պետական Համալսարան) եւ Հրանդ Խաչատրեանին («ԵրեւանԷՆ YerevaNN» հետազօտական կեդրոն), եւ հիմնուած է «Հայերէնի շարահիւսական ծառերու UD դարան»-ի արեւմտահայերէնի բաժինին վրայ։ Արեւմտահայերէնի Ծառադարանը կ՚աւելնայ 114 տարբեր լեզուներով 202 ծառադարաններուն շարքին։ 2021-ի աւարտին, պիտի թողարկուի Ծառադարանին թարմացուած եւ ընդլայնուած տարբերակը։

Արեւմտահայերէնի Ծառադարանը այժմ կը պարունակէ 1780 նախադասութիւն եւ 7.5 միլիոն բառ. հիմնուած է 50 հեղինակներու 110 գործերուն վրայ, գրուած 1895-էն 2010-ի միջեւ: