Արեւմտեեան հայաստանի Արտաքին գործերու Նախարար տիկին Լիտիա Մարկոսեանը այսօր կը մասնակցի «Բռնազաւթուած ազգերու եւ փոքրամասնութիւններու ինքնորոշման իրաւունքը» առցանց քննարկումին։

Քննարկումը կազմակերպուած է համաշխարհային թամիլական շարժման կողմէ։