Western Armenia TV-ի եթերով հասարակական գործիչ Դաւիթ Աղաջանեանը պատմեց իր կողմէ կազմակերպուած նախաձեռնութիւններու մասին, խօսեցաւ  արմատներէն, անդրադարձաւ իր վերջին նախաձեռնութեանը, որը միտուած է Երեւանի մէջ մարմնամարզութիւնը զարգացնելուն ՝ մարմնամարզական հրապարակներու կառուցման միջոցով։ Անհրաժեշտ ֆինանսաւորում ձեռք բերելու համար ան կազմակերպած է  տարբեր միջոցառումներ, որոնցմէ մէկը «MEZZO» ակումբին մէջ իր մենահամերգն էր, իսկ տոմսերու վաճառքէն գոյացած ողջ գումարը ան փոխանցեր է նախաձեռնեութեան իրականացման համար  ստեղծուած ֆոնդին։ Հասարակական գործիչը խօսեցաւ այս նախաձեռնութեան կարեւորութեան եւ արդիականութեան մասին, քանի որ պատերազմէն ետք շատերը ունին հենաշարժողական խնդիրներ, իսկ նման մարզահրպապարակներուն մէջ պարապելը կը զօրացնէ անոնց։