Արեւմտեան Հայաստանի Վանի նահանգի Գիւրփնար գաւառին մէջ գտնուող Իրեմի բլուրին մէջ կատարուած պեղումներու արդիւնքին յայտնաբերուած գտածոները մեծացուցած են Արարատեան թագաւորութեանն նախորդող ժամանակաշրջաններու անկկալուած տեղեկատուութեան սպասելիքները:

Պեղումներուն կը մասնակցին 20 հոգիանոց անձնակազմ, որը բաղկացած է մարդաբաններէ, հնագետներէ եւ արուեստի պատմաբաններէ: Անցեալ տարի կատարուած մակերեսային հետազոտութիւններու ընթացքին յայտնաբերուած բլուրին մէջ արխեոլոգները յայտնաբերած էին վաղ պրոնզի դարին պատկանող բնակելի տարածք, այժմ կատարեր են նոր բացայայտումներ, որոնք լոյս կը սփռեն քաղաքի պատմութեան վրայ:

Նախկին ժամանակ գանձագողերու կողմէ պեղուած տարածքին մէջ կատարուած աշխատանքներու ընթացքին խումբը յայտնաբերած է նոր խեցեղեն, կաւով եւ կերամիկայով պատրաստուած առարկաներ:

Բլուրի տարբեր կէտեր կան շերտեր, որտեղ կը միանան երկաթի դարը եւ վաղ պրոնզեդարը: Կը կարծենք, որ այդ յատկապէս կարեւոր է Վանի նախաուրարտական ​​ժամանակաշրջանը  վերաթուագրելու առումով: