Այսօր Յուլիսի 30-ին 2021 թուականին կը լրանար ՀՃՈՒ Հայաստան հիմնադրամի նախագահ, Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային խորհուրդի հիմնադիր անդամ, յուշարձանագետ Սամուել Կարապետեանի 60 ամեակը։ 

«Ամեն ինչի իմաստը, գերագոյն արժէքը հայրենիքն է, սրբութիւններու սրբոցը: Բոլորս կեանքի մէջ ունինք կիսատ ձգած աշխատանքներ: Կարեւորը պատգամն է սերունդներուն, որ անոնք չի յանձնուին եւ շարունակեն կռիւը: Մենք արմատի խնդիր ուեինք: Ի՞նչ պէտք է ընել, որ չի չորանայ այդ արմատը: Պէտք է սնուցել բոլոր ազգային ուժերը, որոնք  կը վերակենդանացնեն, կը վերականգնեն մեր ազգային նկարագիրը:

Ամենաճշմարիտ, ամենաազնիւ արժէքը հայրենիքն է: Մարդուն ազնուացնող, վեհացնող եւ վեր բարձրացնող արժէքը եւս հայրենիքն է….»:

Սամուել Կարապետեան

Արմատներով Արեւմտեան Հայաստանի Տուրուբերան աշխարհի Արճեշ գաւառի Բերդաղ գիւղէն սերած Պաղտասարի գերդաստանի շառավիղներէն էր Սամուել Կարապետեանը՝ ծնուած մայրաքաղաքի մէջ: Դեռ պատանեհասակ, հայրենի բնութիւնն ուսումնասիրելու մղումով, շրջագայած է ողջ Հայաստանը, իսկ 1978-էն սկսած, լուսանկարած, չափած, նկարագրած է ամբողջ պատմական Հայաստանի հայկական յուշարձանները: Երեք տասնամեակի ընթացքին հետազոտած եւ ցուցակագրած է հայ ճարտարապետութեան հազարաւոր նմուշներ: Ան բազմաթիւ գիւղերու, գիւղատեղիներու, հանդամասերու առաջին հետազոտողն է, հարիւրաւոր յուշարձաններու առաջին լուսանկարիչը, չափագրողը, յայտնաբերողն ու տեղորոշողը, հազարաւոր վիմագրերու առաջին ընթերցողն ու հրատարակիչը: Ուշագրաւ է այն փաստը, որ հետազոտութիւններու առաջնայնութիւնը տուած է այն տարածքներուն, որտեղ առաւել վտանգուած եղեր են մեր պատմական յուշարձաններն ու մշակութային արժէքները:

Կազմած է տարբեր մարզերու յուշարձաններու քարտեզ-ուղեցոյցները: Արցախի Հանրապետութեան տարածքին չափագրած է աւելի քան 200 յուշարձան, լուսանկարած է 24 հազար կադր: 

Հայկական ճարտարապետութիւնն ուսումնասիրող հիմնադրամի երեւանեան գրասենեակի հայրենապաշտ ղեկավարը ապրած է ընդամենը 58 տարի, բայց իր անուանն ու իր աշխատութիւններուն վերապահուած են դարեր…