Բռնազաւթուած Արեւմտեան Հայաստանի Կարս քաղաքը վերջին շրջանոին կը հանդիպին տարատեսակ դժուարութիւններ՝ 2020 թուականին համավարակը, անոր յաջորդող երաշտը, համալսարանի ժամանակաւոր փակին մէջ։

Այս ամենը հանգեցուց քաղաքի տնտեսական վիճակի կտրուկ անկման։

Իրավիճակէն ելք փնտրելու ճանապարհին քաղաքի իշխանութիւնները եւ զբօսաշրջային կոմիտեն որոշեր են վերականգնել քաղաքի պատմական կառոյցները՝ անով զարկ տալով տնտեսութեանը, աշխուժացնելով զբօսաշրջիկներու այցերը։

Սակայն վերականգնումը միանշանակ կը խախտէ քաղաքի պատմական դիմագիծը եւ կը վերացնէ հայկական մշակութային հետքը։

Եթէ ճարտարապետական առումով խնդիրները կարող են հասնիլ նուազագոյնի, ապա տուեալ կառոյցներու մասին իրական պատկանէլիութեան աղավաղումը կը հանգեցնէ հայկական հետքի բնաջնջմանը պատմական Կարսի մէջ։

Արեւմտեան Հայաստանը մէկ անգամ եւս կը փաստէ, որ Թուրքական բարբարոս քաղաքականութիւնը բռնազաւթուած Արեւմտեան Հայաստանի տարածքներուն մէջ Օսմանեան կայսրութեան ցեղասպան քաղաքականութեան շարունակութիւնն է, այժմ՝ մշակոյթի բնագաւառին մէջ